پرویز نمازی

سمت : مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

مسئول مافوق :  دکتر مصطفی ده مرده ئی / ریاست مرکز

جانشین: منیره میلانی

شرح وظایف :

·         برنامه ریزی  و نظارت در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

·         شرکت فعال در نهادهای سیاسیت گزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

·         تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

·         برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته ها با شرح وظایف مدون

·         تدوین و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت به کارکنان، آموزش کارکنان جدیدالورود

·          تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده (بدو بستری،  حین بستری، هنگام ترخیص و سرپایی

·         ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی مدیریت های : نیروی انسانی، ارزیابی فرایندها، ارزشیابی و ایمنی بیمار

·         ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

·         نظارت  و اجرای برنامه های کنترل عفونت

 

سوپروایزرها:

1-      منیره میلانی: سوپروایزر بالینی

2-      بیتا کامرانفر: سوپروایزر آموزشی

3-      پریسا پهلوانپور: سوپروایزر کنترل عفونت

4-      مهدیه امیرزاده: سوپروایزر بالینی

6-      کبری قاسمی نژاد: سوپروایزر بالینی

7-     احمدرضا محمدزاده: سوپروایزر بالینی

9-      رقیه صمیمی: سوپروایزر آموزش به بیمار

سرپرستاران بخش ها:

 

بخش

نام و نام خانوادگی

درمانگاه

سید علی سجادی قائم مقامی 

اورژانس

پريسا شريعت زاده

اتاق عمل

لیلا عشقی 

زنان

معصومه ابراهیمی

اطفال

پریسا زندیانی 

مردان يك

غلام رضا خانجاني

مردان دو

محبوبه مقیمی 

BICU

سمیه فرامرزی 

CSR

سهيلا مهرعلي بيگي

 

مسئول دفتر: آمنه خالقی 

موقعیت: در طبقه همکف ساختمان بستری بیماران- راهروی ورودی به درمانگاه

تلفن تماس و فاکس: 88770046

 

                                                                    

سوپروایزران بالینی

1-منیره میلانی                2-شهلا مشیری             3-مهدیه امیرزاده          4-احمدرضا محمدزاده        5-کبری قاسمی نژاد

اهم وظایف :

-مشارکت و همکاری درجمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزشی درمانی بهداشتی

-همکاری با مدیر پرستاری د رتنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری مسئولین

-ارائه پیشنهاد لازم د رجهت ایجاد تغییرات مناسب د رسیستم خدمات پرستاری

-برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص بیماران

-تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب

-تشخیص نیازها و مشکلات موجود درواحدهای مرتبط پرستاری و اقدام جهت حل آنها

-مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیازها درواحدها وشیفت های مختلف و هماهنگی جهت ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

-تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان فوریتها (تامین نیروی انسانی ،تجهیزات ،امکانات و ....)

-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست )

-بازدید مستمر ازواحدهای مرتبط به منظور حصول از حسن ارائه خدمات ،ثبت و ارائه گزارش به مافوق و ثبت حوادث ،وقایع غیرمترقبه ،آمار(بیماران برحال ،پذیرفته شده ،ترخیصی ،فوت شده و ....)

-مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان برطبق عملکرد ،رفتارهای شغلی و اخلاقی و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات

 

-کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و دارو ها در واحد پرستاری