دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
برنامه آموزشی(گراند راند ،گزارش صبحگاهی ،ژورنال کلاب و ..) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری بهمن 96
روز تاریخ گرداننده موضوع مکان گروه هدف آموزشی
یکشنبه 1/11/96 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
یکشنبه 1/11/96 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
یکشنبه 1/11/96 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
یکشنبه 1/11/96 دکتر موسوی مجد کلاس توجیهی دستیاران فلوی ترمیمی  کلاس کتابخانه فلوی ترمیمی
یکشنبه 1/11/96 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
یکشنبه 1/11/96 دکتر عالی نژاد ( کلاس توجیهی)کنترل عفونت در سوختگی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
یکشنبه 1/11/96 دکتر امراللهی اصول مایع درمانی در بیماران سوخته و  تنظیم آب والکترولیت  ساعت 12 سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
2/11/96 آقای دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 3/11/96 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 3/11/96    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
چهار شنبه 4/11/96 دکتر موسوی مجد گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 7/11/96 خانم دکتر مومنی ژورنال کلاب  سالن  کنفرانس فراگیران+اساتید
شنبه 7/11/96 اساتید هیات علمی
 
کنفرانس بین بیمارستانی
 اساتید هیات علمی
گروه جراحی ترمیمی 
سالن VIP
اساتید مرکزآموزشی حضرت فاطمه (س)
اساتید دو مرکز
8/11/96 دکتر کریمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 9/11/96 خانم دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 10/11/96 دکتر موسوی مجد گراند راند 7:30 بخشها فراگیران+اساتید
سه شنبه 10/11/96 دکتر ثبوتی ژورنال کلاب گروه اطفال(8:30 صبح) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 11/11/96 دکتر رضاصالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
14/11/96 دکتر موسوی مجد ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
سالن  کنفرانس
حضرت فاطمه (س)
اساتید وفراگیران
دو مرکز
15/11/96  دکتر سید حمید صالحی ارزشیابی سالن  کنفرانس کارورزان پزشکی
16/11/96 اساتید بالینی  تکرار کلاس  های توجیهی  سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 17/11/96  دکتر فرقانی گراند راند مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
بخشهای
 مرکز آموزشی شهید مطهری
اساتید وفراگیران
دو مرکز
سه شنبه 17/11/96    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
21/11/96  خانم دکتر امامی ژورنال کلاب  گروه بیهوشی سالن  کنفرانس فراگیران+اساتید
دوشنبه 23/11/96 فلوی ترمیمی گزارش صبحگاهی (7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 25/11/96 دکتر رضاصالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 28/11/96 دکتر سید حمید صالحی ژورنال کلاب  سالن  کنفرانس فراگیران+اساتید
شنبه 28/11/96 اساتید هیات علمی
 
کنفرانس بین بیمارستانی
 اساتید هیات علمی
گروه جراحی ترمیمی 
سالن VIP
اساتید مرکزآموزشی حضرت فاطمه (س)
 
اساتید دو مرکز{
  • {}
29/11/96 دکتر کریمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
  • {}
29/11/96 دکتر ثبوتی ژورنال کلاب گروه اطفال(8:30 صبح) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
30/11/96 فلوی ترمیمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
  • {}
30/11/96  دکتر سید حمید صالحی ارزشیابی سالن  کنفرانس کارورزان پزشکی
 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 460 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر