دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه مدون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

             
 
 برنامه مدون آموزشی گروه های  پزشکی وپیراپزشکی مرکز آموزشی درما نی شهید مطهری  گروه های(     بیهوشی ،عفونی، داخلی ،جراحی، پزشکان عمومی ، ،گروه اطفال ، فارماکولوژی، پاراکلینیک، پیراپزشکی ، ....) درشش ماه اول سال 97
وضعیت محل کنفرانس گروه هدف زمان گرداننده تاریخ روز  
ردیف
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7 گروه جراحی عمومی و ترمیمی
 
18/1/97 شنبه 1
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پرستاری 21/1/97 سه شنبه    2
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه بیهوشی  8/2/97 شنبه 3
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اخلاق پزشکی 22/2/97 شنبه 4
سالن کنفرانس تمام گروه ها  صبح7 گروه جراحی
(عمومی و ترمیمی)
19/3/97 سه شنبه 5
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه آموزشی و پژوهشی مرکز 9/4/97 شنبه 6
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اطفال 16/4/97 شنبه 7
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه عفونی 19/4/97 سه شنبه 8
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 تیم مدیریت آموزش بالینی 23/4/97 شنبه 9
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پاراکلینیک
( آزمایشگاه داخلی )
30/4/97 شنبه 10
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پزشکان عمومی 6/5/97 شنبه 11
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه داخلی 13/5/97 شنبه 12
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه فارماکولوژی 20/5/97 شنبه 13
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه تغذیه 27/5/97 شنبه 14
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پیراپزشکی
 ( فیزیوتراپی کار درمانی)
10/6/97 شنبه 15
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اعتباربخشی مرکز 17/6/97 شنبه 16
در صورت هرگونه مغایرتی اطلاع رسانی خواهد شد
قابل ذکر است :حضور مترون محترم بیمارستان به عنوان نماینده گروه پرستاری در جلسات مذکور ضروری است


برنامه آموزشی مدون ، مستمر مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:

-(تدریس بسته آموزشی- کلاس توجیهی) جهت فراگیران در بدو ورود به این مرکز
-تدریس مباحث تئوری سوختگی
-گزارش صبحگاهی (سه روز در هفته )
-گراند راند (یک روز در هفته ) صبح
راند  بعد از ظهر (همه روزه)(توسط  پزشک کشیک مقیم  مرکز)
-ژورنال کلاب ، کنفرانس هفتگی ، مورتالیتی  و موربیدیتی ، (یک روز در هفته )
برگزاری جلسات گراند راند  وژورنال کلاب مشترک با اعضاء هیات علمی مرکزآموزشی درمانی حضرت فاطمه (س ) دو بار در هفته سوم هر ماه
برنامه ریزی مدون هفتگی فیلد ها( تقسیم کلیه بیماران مرکز بین فراگیران پزشکی کارورزان )
-کارگاه آموزش زخم سوختگی  در تمامی اتاق پانسمانها + نمایش فیلم بیماران سوخته روز قبل در گزارش صبحگاهی
-آموزش سوختگی حاد  در بخش BICU  بطور مستمر
5 اتاق عمل این مرکز 6 روز در هفته جهت آموزش فراگیران  رشته جراحی عمومی ،ترمیمی  وبیهوشی فعال میباشد وبطور متوسط هرماه 400 عمل جراحی سوختگی حاد وترمیمی  در این مرکز انجام میشود.
 
 
 

 


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 917 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر