دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 30 /8/96
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مورخ 96/8/30

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب ویژه گروه اطفال
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکترمحمد زاده( رزیدنت  بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :  سه شنبه 30/8/96
 
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 ساعت  8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری 
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 23 /8/96
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
 
اطلاعیه
Case Report
 
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی 
 
 
تاریخ:دوشنبه 22/8/96
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری
موضوع: کارگاه آموزشی
Original Articleجلسه اول(
نحوه نگارش )
گرداننده :
مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری ومرکز تحقیقات سوختگی
برگزار کننده:
سرپرست آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکترعلی کبیر
تاریخ :چھارشنبه٩۶/٨/١٧
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شھید مطھری
ساعت ٩-١4صبح
حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی ،تخصصی
وپژوھشگران مراکزآموزشی درمانی و تحقیقاتی دانشگاه علوم
پزشکی ایران درکارگاه مذکورآزاد است

ثبت نام به صورت حضوری می باشد
۵٠٠،٠٠٠ریال( 
ھزینه ثبت نام پنجاه ھزار تومان) می باشد

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی روش تحقیق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع:
کارگاه آموزشی  روش تحقیق مقدماتی
گرداننده :
 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی 
برگزار کننده
مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر کبیر
تاریخ :یکشنبه14/8/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
 ساعت 14-9صبح
حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوعژورنال کلاب                   
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتر رحیمی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)
 
خانم دکتر سلطان تویه ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :  یکشنبه  14/8/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانهای حضرت فاطمه (س) و شهیدمطهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی 
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری) 
 
موضوع :   ژورنال کلاب
     گرداننده: آقای دکترفرقانی
آقای دکتر شهبازی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
                 آقای دکتر طاوسی       (فلوشیپ سوختگی)            
 
تاریخ :   شنبه  13/8/96
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
 
ساعت 7صبح
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 56 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند عمومی بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان 
شهید مطهری 
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 9 /8/96ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی روش تدریس مقدماتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع:
کارگاه آموزشی  روش تدریس مقدماتی
گرداننده :
 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی 
برگزار کننده
مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر مسرور
تاریخ :یکشنبه7/8/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
 ساعت 14-9صبح
حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع:
کارگاه آموزشی  روش تحقیق مقدماتی
گرداننده :
 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی 
برگزار کننده
مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر کبیر
تاریخ :یکشنبه14/8/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
 ساعت 14-9صبح
حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه مورتالیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری 
موضوع:  مورتالیتی
گرداننده :
 آقای دکترسید حمیدصالحی 
آقای  دکتر خوانساری  (رزیدنت جراحی عمومی..)
آقای  دکتر سبحانیان  (رزیدنت جراحی عمومی..)
 
تاریخ : شنبه 22/7/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی SPSS

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع:
کارگاه آموزشی                SPSS
گرداننده :
 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی 
برگزار کننده
معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران )
آقای دکتردهقانی
تاریخ :پنج شنبه20/7/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
 ساعت 13-9صبح
حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک 
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س)) 
                           
با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
 
گرداننده : 
آقای دکترده مرده ئی
 
تاریخ:
سه شنبه 18/7/96 ساعت 7 صبح
 
 
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 89 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس مورتالیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری 
موضوع:  مورتالیتی
گرداننده :
 آقای دکترسید حمیدصالحی 
آقای  دکتر خوانساری  (رزیدنت جراحی عمومی..)
آقای  دکتر سبحانیان  (رزیدنت جراحی عمومی..)
 
تاریخ : شنبه 22/7/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستانی مشترک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک 
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س)) 
                           
با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
 
گرداننده : 
آقای دکترده مرده ئی
 
تاریخ:
سه شنبه 18/7/96 ساعت 7 صبح
 
 
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 113 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی SPSS

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع:
کارگاه آموزشی                SPSS
گرداننده :
 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی 
برگزار کننده
معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران )
آقای دکتردهقانی
تاریخ :پنج شنبه20/7/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
 ساعت 13-9صبح
حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   
تاریخ:سه شنبه 18/7/96
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 102 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | 
اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان 
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکترقدیمی
تاریخ:سه شنبه11 /7/96
ساعت 7:30 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مورخ 96/7/15

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی 
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)
 
موضوع : ژورنال کلاب
 
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر شهبازی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
               آقای دکتر مومنی           (فلوشیپ سوختگی)            
 
تاریخ :   شنبه  15/7/96
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
ساعت 7صبح
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
ژورنال کلاب - ۱۳۹۶/۸/۸ -
کارگاه آموزشی - ۱۳۹۶/۷/۲۹ -
کارگاه مورتالیتی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
کارگاه آموزشی SPSS - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
گراند راند مشترک - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -