دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۳ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:یکشنبه 22/7/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 8 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۳ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب  گروه آموزشی اطفال
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتر کلانتر( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :   یکشنبه  22/7/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:
آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:
سه شنبه 17/7/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب                
گرداننده :
آقای دکتر رضا صالحی
 
 آقای دکترصدری  ( رزیدنت  بیهوشی)
آقای دکتر زارع زاده( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 7/7/97
ساعت 7:30صبح
 
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۸ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب  گروه آموزشی اطفال
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 آقای دکتر مهدوی( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :   یکشنبه  25/6/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۸ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 20/6/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس مورتالیتی بیمارستان مطهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۴ | 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوعمورتالیتی
گرداننده :
 آقای دکترسید حمیدصالحی
 
آقای  دکتر بزرگمهر (رزیدنت جراحی عمومی..)
 
تاریخ : شنبه 17/6/97
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها ، انترنها وپرستاران درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۷ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:یکشنبه 11/6/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۴ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 6/6/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۴ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
دکتر موسوی مجد
تاریخ:سه شنبه  6/6/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 23/5/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
دکتر موسوی مجد
تاریخ:سه شنبه 23 /5/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب  گروه آموزشی اطفال
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتر حیدرعلی( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :   دوشنبه  22/5/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۹ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 آقای دکتر دیانی ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکترداوری نژاد ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 13/5/97
 
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 190 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند بالینی اخلاق حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 
موضوع:
  راند بالینی اخلاق حرفه ای 
گرداننده :
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  
 
برگزار کننده
گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
واعضاءکمیته اخلاق پزشکی مرکزآموزشی درمانی شهید مطهری
 
تاریخ :  یکشنبه31/4/95
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 9-8صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها،پرستاران و انترنها واعضا کمیته اخلاق پزشکی درراند مذکورضروری است
 
 
 

دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع  : کنفرانس علمی
استفاده ازپانسمان های نوین درسوختگی
گرداننده : مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 
برگزار کننده:
 سرکارخانم nadine heuer از آلمان
 
تاریخ :چهارشنبه27/4/96
مکان: سالن کنفرانس  بیمارستان شهید مطهری
 8:30-7:30صبح
 
 
حضور کلیه پزشکان عمومی ، متخصص ،فوق تخصص ، دستیاران فوق تخصصی ،تخصصی وپرستاران درکارگاه مذکورضروری است

دفعات مشاهده: 243 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
خانم دکترمومنی
تاریخ:  سه شنبه 26 /4/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 231 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۳ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:یکشنبه 24/4/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۱ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)
موضوع :ژورنال کلاب
گرداننده:آقای دکترده مرده ئی
 
آقای دکتر حاجی براتی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
  آقای دکتر صبوری(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
 
تاریخ :   شنبه  16/4/97
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
ساعت 7صبح
 
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 270 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 خانم دکتر حاجی اقا جانی ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکتر فتاحی         ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 9/4/97
 
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 325 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
case report - ۱۳۹۷/۶/۱۸ -
case report - ۱۳۹۷/۶/۷ -
case report - ۱۳۹۷/۶/۴ -
case report - ۱۳۹۷/۵/۲۰ -
گراند راند عمومی - ۱۳۹۷/۵/۲۰ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۷/۵/۲۰ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۷/۵/۹ -