دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 خانم دکتر حاجی اقا جانی ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکتر فتاحی         ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 9/4/97
 
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 5/4/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
آقای دکتر فرقانی
تاریخ:سه شنبه 5 /4/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
آقای دکتر فرقانی
تاریخ:سه شنبه 5 /4/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
دکتر موسوی مجد
تاریخ:سه شنبه 29 /3/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 22/3/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
   با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:آقای دکترده مرده یی
تاریخ:
سه شنبه 22/3/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)
موضوع :ژورنال کلاب
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر حاجی براتی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
  آقای دکتر صبوری(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
 
تاریخ :   شنبه  97/3/19
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
ساعت 7صبح
 
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
 
 
گرداننده :آقای دکتر جعفریان   آقای دکترخدا مرادی( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 خانم دکترجان محمدی (رزیدنت  طب اورژانس)
تاریخ : شنبه 97/3/12
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 8 /3/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 8/3/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
          با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:
سه شنبه 25/2/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 113 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 18/2/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۳ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)
موضوع :   ژورنال کلاب
گرداننده:
آقای دکترفرقانی
خانم دکترمهاجر(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی وسوختگی)
آقای دکتر احمدی (رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی وسوختگی)
 
 
 
تاریخ :   شنبه  22/2/97
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
   
ساعت 7صبح
حضوراساتید فوق تخصصی ورزیدنتهای فلوی ترمیمی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب                
گرداننده :
آقای دکتر رضا صالحی
 
 آقای دکتر قوامی ( رزیدنت  بیهوشی)
آقای دکتر شاهوران( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 8/2/97
ساعت 7:30صبح
 
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۴ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتر دهگان( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :   چهارشنبه  5/2/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۳۰ | 
 
اطلاعیه
Case Report
 
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی
 
 
تاریخ:سه شنبه 4/2/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۳۰ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری 
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 4 /2/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه ثبت نام کارگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۳ | 
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی
مرکز آموزشی  درمانی شهید مطهری
ثبت نام کارگاه های فصل بهار سال 1397 واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

به استحضار اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند، معاونت آموزشی دانشگاه در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی، اقدام به برگزاری کارگاه برای اعضای محترم هیات علمی نموده است. لذا با توجه به راهنمای ثبت نام، اعضای محترم هیأت علمی می توانند در کارگاه های مورد نظر در هر دوره ثبت نام نمایند.
خواهشمند است برای شرکت در کارگاه های منتخب خویش، موارد زیر را مدنظر بگیرید.
1-  گذراندن 2 کارگاه در سال (بصورت مدرس یا شرکت کننده) جهت ترفیع سالانه الزامی می باشد
2- ارسال فرم ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد. چنانچه در کارگاهی بیش از 30 نفر ثبت نام شود اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نموده اند. 
3- خواهشمند است ایمیل و تلفن همراه را صحیح درج فرمایید تا برقراری ارتباط میسر باشد.
4- شرکت در دو سوم ساعات کارگاه برای دریافت گواهی حضور الزامی می باشد.
5- کلیه کارگاهها به صورت رایگان برگزار می شود.
6- خواهشمند است کلیه مشخصات را (به استثنای ایمیل) به زبان فارسی در فرم درج نمایید.
7- *** زمان ثبت نام هر کارگاه تا 72 ساعت مانده به شروع کارگاه  می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه آموزش- واحد رشد و بالندگی مراجعه نمایید.
***         در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 86702227 خانم وکیلی تماس حاصل فرمایید.
کارگاه های  اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۷ (ویژه اعضای هیأت علمی)
ردیف نام کارگاه مدرس/مدرسین زمان برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
۱ روش تدریس مقدماتی خانم مسرور ۳/۲/۹۷ ۱۳- ۸ سالن افتخاریان- دانشکده پزشکی
۲ روش تحقیق مقدماتی دکتر کبیر ۹/۲/۹۷ ۱۳-۸ سالن دیجیتال – طبقه ۴ کتابخانه مرکزی
۳ تفکر طراحی دکتر پورنیک ۱۵/۲/۹۷ ۱۳-۸ سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
۳ جستجوی منابع الکترونیکی(search strategy) دکتر نعمتی ۱۹/۲/۹۷ ۱۳- ۸ سالن دیجیتال – طبقه ۴ کتابخانه مرکزی
۴ تکنیکهای تئاتر در تدریس دکتر سیدین ۲۵/۲/۹۷ ۱۳-۸ سالن کنفرانس ریاست  دانشکده پزشکی
۵ تولید محتوا ۱ (پاورپوینت پیشرفته+طراحی آموزشی محتوای الکترونیکی) دکتر عمرانی
۳۰/۳/۹۷

۱۳-۸

سایت صد نفره-  دانشکده پزشکی
 

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   
تاریخ:سه شنبه 21/1/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک 
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س)) 
          با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:آقای دکترده مرده یی 
تاریخ:
سه شنبه 21/1/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
گراند راند مشترک - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۷/۳/۹ -
راند عمومی - ۱۳۹۷/۳/۱ -
case report - ۱۳۹۷/۳/۱ -
case report - ۱۳۹۷/۲/۱۷ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۷/۲/۸ -
case report - ۱۳۹۷/۲/۴ -