دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری 
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه8/12/96
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲ | 
 
اطلاعیه
Case Report
 
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی 
 
  
تاریخ:سه شنبه 8/12/96
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس مورتالیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری 
موضوع:  مورتالیتی
گرداننده :
 آقای دکترسید حمیدصالحی 
آقای  دکتر نوحی  (رزیدنت جراحی عمومی..)
 
تاریخ : شنبه 28/11/96
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح
 
حضور کلیه اساتید، پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب 
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 خانم دکتر قنبری ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکتر نامداری ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 21/11/96
 
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی
 
 
تاریخ:سه شنبه 17/11/96
ساعت 8:30صبح
 
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک 
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س)) 
                           
با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
 
گرداننده : 
آقای دکترفرقانی
تاریخ:
سه شنبه 17/11/96
 ساعت 7 صبح
 
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی 
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری) 
موضوع :ژورنال کلاب
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر سرایی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
  آقای دکتر اعتماد(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
آقای دکتر مومنی(فلوشیپ سوختگی)
 
 
تاریخ :   شنبه  14/11/96
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
ساعت 7صبح
 
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع
  ژورنال کلاب 
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکترسجادی( رزیدنت  بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :  سه شنبه  10/11/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان 
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:سه شنبه10 /11/96
ساعت 7:30 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | 
 
اطلاعیه
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی
 شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب 
            
گرداننده :
خانم دکتر مومنی
 
 آقای دکتر سلیمانی ( رزیدنت  جراحی عمومی)
آقای  دکترمودبی ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 7/11/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع
  ژورنال کلاب 
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 آقای  دکترجعفروند ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :  سه شنبه  26/10/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 206 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب 
گرداننده :
آقای دکتر سید حمید صالحی
 
 خانم  دکتر طالب پور ( رزیدنت  جراحی عمومی)
آقای  دکتر ملکی(رزیدنت  جراحی عمومی)
تاریخ : شنبه 23/10/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 234 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی
 
 
تاریخ:دوشنبه 18/10/96
ساعت 8:30صبح
 
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
 
 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 236 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
                           
با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
 
گرداننده :
آقای دکترفرقانی
 
تاریخ:
سه شنبه 19/10/96 ساعت 7 صبح
 
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 223 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند عمومی بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان 
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکتردادگر
تاریخ:سه شنبه12 /10/96
ساعت 7:30 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 251 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتربیضائی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :  دوشنبه 11/10/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 261 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی 
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری) 
موضوع :ژورنال کلاب
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر میرزایی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
آقای دکتر مومنی(فلوشیپ سوختگی)
  آقای دکتر دادگر(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
تاریخ :   شنبه  16/10/96
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
ساعت 7صبح
 
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۷ | 
 
اطلاعیه
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی
 شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب 
            
گرداننده :
آقای دکتر جعفریان
 
خانم  دکتر سلیمی ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم  دکترتوکل ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 9/10/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 285 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند عمومی بخشها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ | 
اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان
شهید مطهری
گرداننده:
آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:سه شنبه5 /10/96
ساعت 7:30 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   
تاریخ:سه شنبه 5/10/96
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 271 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
گراند راند مشترک - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۶/۱۱/۷ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ -
case report - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ -
گراند راند مشترک - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ -