دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری 
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 4 /7/96
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | 
 
اطلاعیه
موضوع:
  دفاع از پایان نامه 
گرداننده :
آقای دکتر سید حمید صالحی
 
 خانم دکتر فیلسوف ( پزشک عمومی)
تاریخ : یکشنبه2 /7/96
 
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 
 ساعت 7:30صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درجلسه  
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   
تاریخ:سه شنبه 4/7/96
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی
 
 
 
تاریخ:یک شنبه 26/6/96
ساعت 8:30صبح
 
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان 
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:سه شنبه28 /6/96
ساعت 7:30 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مورخ96/6/28

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکترراد( رزیدنت  بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :  سه شنبه 28/6/96
 
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 ساعت  8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراندراند آموزشی مورخ 96/6/21

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 

اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع:
  گراندراندآموزشی 
گرداننده :
خانم دکتر مومنی

تاریخ : سهشنبه 96/6/21
 
مکان: بخشها ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مورخ 96/6/26

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
گرداننده :
آقای دکتر سید حمید صالحی
 
 آقای دکترمرزوقی ( رزیدنت  جراحی عمومی)
خانم  دکترحیدری ( رزیدنت  طب اورژانس)
خانم  دکترحبیبی ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
تاریخ : شنبه 25/6/96
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
اطلاعیه
راند عمومی بیمارستان 
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:سه شنبه14 /6/96
ساعت 7:30 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۹ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب                
گرداننده :
آقای دکتر رضا صالحی
 
 آقای دکتر بهروزی نیا ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکتر کوشکی ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 11/6/96
ساعت 7:30صبح
 
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 
 
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس 
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی 
 
 
تاریخ: دوشنبه 6/6/96
ساعت 8:30صبح
 
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکتر فرقانی
تاریخ:سه شنبه 7 /96/6
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهای فوق تخصصی وتخصصی وانترنها در راند مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مورخ96/5/29

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۶ | 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع:
 ژورنال کلاب 
گرداننده :
 آقای دکتر ثبوتی
 خانم دکتر موسوی ( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ : یکشنبه 96/5/29
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30صبح
حضورکلیه رزیدنتهای تخصصی وانترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری 
گرداننده:
آقای دکتر فرقانی
تاریخ:سه شنبه 24 /5/96
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهای فوق تخصصی وتخصصی وانترنها در راند مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی 
 
 
تاریخ:یک شنبه 22/5/96
ساعت 8:30صبح
 
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید 
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
ژورنال کلاب - ۱۳۹۶/۶/۹ -
case report - ۱۳۹۶/۶/۵ -
case report - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
case report - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -