دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 23/5/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
دکتر موسوی مجد
تاریخ:سه شنبه 23 /5/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب  گروه آموزشی اطفال
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتر حیدرعلی( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :   دوشنبه  22/5/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۹ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 آقای دکتر دیانی ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکترداوری نژاد ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 13/5/97
 
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند بالینی اخلاق حرفه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 
موضوع:
  راند بالینی اخلاق حرفه ای 
گرداننده :
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  
 
برگزار کننده
گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
واعضاءکمیته اخلاق پزشکی مرکزآموزشی درمانی شهید مطهری
 
تاریخ :  یکشنبه31/4/95
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 9-8صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها،پرستاران و انترنها واعضا کمیته اخلاق پزشکی درراند مذکورضروری است
 
 
 

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | 
اطلاعیه
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع  : کنفرانس علمی
استفاده ازپانسمان های نوین درسوختگی
گرداننده : مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 
برگزار کننده:
 سرکارخانم nadine heuer از آلمان
 
تاریخ :چهارشنبه27/4/96
مکان: سالن کنفرانس  بیمارستان شهید مطهری
 8:30-7:30صبح
 
 
حضور کلیه پزشکان عمومی ، متخصص ،فوق تخصص ، دستیاران فوق تخصصی ،تخصصی وپرستاران درکارگاه مذکورضروری است

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
خانم دکترمومنی
تاریخ:  سه شنبه 26 /4/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۳ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:یکشنبه 24/4/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۱ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)
موضوع :ژورنال کلاب
گرداننده:آقای دکترده مرده ئی
 
آقای دکتر حاجی براتی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
  آقای دکتر صبوری(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
 
تاریخ :   شنبه  16/4/97
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
ساعت 7صبح
 
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 130 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 خانم دکتر حاجی اقا جانی ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکتر فتاحی         ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 9/4/97
 
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 5/4/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
آقای دکتر فرقانی
تاریخ:سه شنبه 5 /4/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
آقای دکتر فرقانی
تاریخ:سه شنبه 5 /4/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 168 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
دکتر موسوی مجد
تاریخ:سه شنبه 29 /3/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
 
اطلاعیه
Case Report
بیمارستان شهید مطهری
 
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 22/3/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
   با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:آقای دکترده مرده یی
تاریخ:
سه شنبه 22/3/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 203 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)
موضوع :ژورنال کلاب
گرداننده: آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر حاجی براتی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
  آقای دکتر صبوری(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)
 
 
تاریخ :   شنبه  97/3/19
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
ساعت 7صبح
 
حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 221 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
 
 
گرداننده :آقای دکتر جعفریان   آقای دکترخدا مرادی( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 خانم دکترجان محمدی (رزیدنت  طب اورژانس)
تاریخ : شنبه 97/3/12
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 222 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راند عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 8 /3/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 247 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 8/3/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک بین بیمارستانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
          با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:
سه شنبه 25/2/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
کنفرانس علمی - ۱۳۹۷/۴/۲۵ -
گراند راند عمومی - ۱۳۹۷/۴/۲۵ -
case report - ۱۳۹۷/۴/۲۳ -
ژورنال کلاب - ۱۳۹۷/۴/۳ -
case report - ۱۳۹۷/۴/۳ -
گراند راند - ۱۳۹۷/۴/۳ -
گراند راند عمومی - ۱۳۹۷/۳/۲۴ -
case report - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
گراند راند مشترک - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -