دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

آگهی مزایده ومناقصه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | 
 
 
شرایط واگذاری سرویس  ایاب و ذهاب کارکنان  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد نسبت به واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با شرایط زیر برای مدت یکسال به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
جدول زمان‌بندی برگزاری واگذاری:
شروع توزیع اسناد پایان مهلت
 توزیع اسناد
جلسه توجیهی
ساعت 10 صبح
پایان مهلت ارائه پیشنهادات بازگشایی پاکات
ساعت 10 صبح
1398/03/29 1398/04/01 1398/04/03 1398/04/06 1398/04/09
متقاضیان می‌بایست پس از تکمیل مدارک خواسته‌شده به آدرس: خیابان ولی عصر بالاتر از میرداماد خیابان شهید یاسمی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری طبقه اول دبیرخانه مراجعه و تحویل داده و  رسید دریافت نمایند.
جهت دریافت اسناد واریز مبلغ300/000 ریال به شماره حساب 5153610418 بانک ملت شعبه هجرت به نام مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری.
محتویات پاکت الف:
-جدول قیمت پیشنهادی که بصورت خوانا تکمیل شده باشد.
محتویات پاکت( ب) :
مدارک مورد نیاز که می بایست توسط افراد حقوقی در پاکت ب قرار گیرد:
-مدارک برابر اصل مربوط به ثبت شرکت،اساسنامه،روزنامه رسمی و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی،در خصوص ارائه خدمات حمل و نقل یا ایاب و ذهاب .
-مدارک برابر اصل مربوط به تعیین صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
-ارائه 3 گواهی کار مشابه در 3 سال گذشته(تصویر قرارداد منعقده)
-ارائه 3گواهی حسن انجام کار در 3 سال گذشته مرتبط با قرارداد ارائه شده.
-فرم شرایط شرکت در واگذاری و قرارداد پیوست ن که تمامی صفحات آن به امضاء متقاضی و صاحبان امضاء مجاز شرکت ها) رسیده باشد.
-آدرس و تلفن اقامتگاه قانونی در سر برگ شرکت.
-تصویر برابر اصل تائیدیه صلاحیت ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی.
-برگه ثبت نام مودیان مالیاتی که اعتبار داشته باشند.
-تصویر برابر اصل پروانه کسب.
-تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه صاحبان اصلی شرکت طبق اساسنامه حق امضاء دارند.
-کد اقتصادی و شناسه ملی.
-فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت(پیوست الف) که پیوست اوراق می باشد.
تبصره: شایسته است در تهیه و تکمیل مدارک و فرم های خواسته شده دقت لازم صورت گیرد در غیر اینصورت متقاضی از دور رقابت خارج شده و هیچگونه عذری مسموع نخواهد بود.
 
سایر شرایط :
1- به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .
2- کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.
3- مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد.
4- هزینه‌های کارشناس رسمی دادگستری و انتشار آگهی در روزنامه‌ها به عهده شرکت  برنده است و هنگام انعقاد قرارداد از وی مطالبه می‌شود.
5- هر گونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد، لذا در تهیه، تکمیل و ارسال اسناد و مدارک خواسته شده دقت کافی صورت گیرد. 
6- متقاضی باید اهلیت معامله داشته باشد و هیچ‌گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد از جمله مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد.
7- مدت قرارداد یک سال  می‌باشد.
8- تمامی اوراق قرارداد، شرایط اختصاصی، شرایط عمومی، جزءلاینفک اوراق مناقصه بوده و باید ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیر عامل باشد.
9- در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان حائز شرایط(حداقل ممکن) یک شرکت‌کننده باشد کمیسیون در بازگشایی پاکت الف شرکت‌کننده مختار بوده و در صورتی که قیمت پیشنهادی مناسب باشد کمیسیون می‌تواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده اقدام نماید.
10- داوطلبان ضمن ارائه و تکمیل برگ پیشنهاد قیمت در واگذاری و تکمیل تمامی اوراق مرکز مهر و امضاء نموده و بانضمام مدارک مورد درخواست تحویل دبیرخانه بیمارستان نموده و رسید اخذ نمایند.
11-برنده می بایست قبل از انعقاد قرارداد یک برگ ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10% کل قرارداد به منظور حسن انجام کار و سایر تعهدات در وجه دانشگاه علوم پزشکی ایران تحویل کارفرما نماید.
12- نتیجه کمیسیون به برنده ابلاغ خواهد شد و برنده موظف است از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت ده روز به استثناء ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله (ضمانت‌نامه بانکی) اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضاء نمایند.
 
 
                                    نماینده کارفرما:                                                                       قرائت شده مورد قبول است
                               تائید و محل امضاء                                                                              محل مهر و  امضاء شرکت                                                                             

دفعات مشاهده: 746 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر