دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
                 برنامه آموزشی(گراند راند ،گزارش صبحگاهی ،ژورنال کلاب و ..) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری اردیبهشت 97
روز تاریخ گرداننده موضوع مکان گروه هدف آموزشی
شنبه 1/2/97 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 1/2/97 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 1/2/97 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 1/2/97 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 1/2/97 دکتر رهام کنترل عفونت در سوختگی +بهداشت دست سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
2/2/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 3/2/97 دکتر موسوی مجد گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 4/2/97 دکتر مومنی گراند راند 7:30 بخشها کلیه فراگیران
سه شنبه 4/2/97    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
چهار شنبه 5/2/97 دکتر رهام
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 8/2/97 دکتر رضا صالحی ژورنال کلاب  گروه بیهوشی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
9/2/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 10/2/97 دکتر قدیمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 11/2/97 دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 15/2/97 خانم دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
16/2/97 اساتید بالینی  تکرار کلاس  های توجیهی  سالن  کنفرانس کلیه کارورزان جدید
17/2/97 دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 18/2/97 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 18/2/97    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
چهار شنبه 19/2/97 فلوی پلاستیک گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 22/2/97 دکتر فرقانی ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
سالن  کنفرانس
حضرت فاطمه (س)
اساتید وفراگیران
دو مرکز
یکشنبه 23/2/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 24/2/97 دکتر قدیمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 25/2/97  دکتر موسوی مجد گراند راند مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
بخشهای
 مرکز آموزشی شهید مطهری
اساتید وفراگیران
دو مرکز
چهار شنبه 26/2/97 خانم دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 29/2/97 اساتید هیات علمی
 
کنفرانس بین بیمارستانی
 اساتید هیات علمی
گروه جراحی ترمیمی 
سالن VIP
اساتید مرکزآموزشی حضرت فاطمه (س)
 
اساتید دو مرکز
شنبه 29/2/97 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
یکشنبه 30/2/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 31/2/97 دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
 
                                                                                                   دکتر بهنام ثبوتی
                                                                     مسئول دفتر  EDO  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری


دفعات مشاهده: 657 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر