دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

خدمات غذایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
واحد تغذیه


مسئول واحد: فائقه هروی

فرایندهای کاری واحد خدمات غذایی

                     تنظیم قرارداد تهیه , طبخ و توزیع غذا

مشخص شدن زمان برگزاری مناقصه / تهیه شرایط اختصاصی شامل آنالیز مواد غذایی براساس کالری و پروتئین و آمار تقریبی در هر وعده غذایی یک ماه قبل از زمان برگزاری مناقصه / تحویل شرایط به اداره امور مناقصات دانشگاه و مکاتبه با آنها

       مدیریت بخش غذا ( نظارت بر چگونگی تهیه , طبخ و توزیع غذا نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در تهیه غذا )

نظارت و مدیریت براساس چک لیست تنظیم شده / گزارش به مدیریت به صورت ماهانه / ثبت و نگهداری هم به صورت دستی و هم به صورت الکترونیکی

       آمار غذا

الف بیماران : دریافت آمار بیماران روز بعد هر بخش توسط توزیع کننده غذا از منشی بخش / گرفتن امضاء تعداد غذای توزیع شده در بخش از پرستار مربوطه / ثبت در برگه آمار غذایی / تطابق آمار ثبت شده در برگه آمار غذایی با تعداد غذای امضاء شده توسط پرستار / تائید برگه آمار غذایی و ثبت در رایانه

ب


دفعات مشاهده: 1195 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر