دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه ویزیت گروههای آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۲ | 
برنامه ویزیت وراند آموزشی  در بخشهای سوختگی حاد نیمه دوم آذر97
توزیع بیماران بر اساس شماره تخت بین کارورزان  
مردان دو:19 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 سعید  اسدزاده
6 4 حمید  جمشیدیها
9 7 شکیبا  کریمی
12 10 پوریا  اصیلی
15 13 مریم   میر احمد
17 16 غزال   دفتری
19 18 نسیم فرج تبار
 
مردان یک:16 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 پوریا  اصیلی
6 4 مریم   میر احمد
9 7 غزال   دفتری
12 10 نسیم فرج تبار
16 13 حمید  جمشیدیها
 
زنان:17 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 مهشاد  اسماعیلی
5 4 محدثه  مجرد فرد
8 6 ساینا  منصور
11 9 مهرداد شیرکوند
14 12 سارا  ناصحی
17 15 پانیذ  فامیل امیر
 
اطفال:16 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 سعید  اسدزاده
6 4 حمید  جمشیدیها
9 7 شکیبا  کریمی
12 10 پوریا  اصیلی
 
:12تخت Burn icu
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 مهشاد  اسماعیلی
6 4 محدثه  مجرد فرد
9 7 غزال   دفتری
11 10 نسیم فرج تبار

نماینده  اینترنها ( خانم دکتر مهشاد  اسماعیلی +( خانم دکتر شکیبا  کریمی )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 485 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر