دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه ویزیت گروههای آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۲ | 
برنامه ویزیت وراند گروههای آموزشی  

برنامه ویزیت وراند آموزشی  در بخشهای سوختگی حاد نیمه دوم خرداد 97
توزیع بیماران بر اساس شماره تخت بین کارورزان  
مردان دو:16 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 دکتر پورامید
6 4 دکتر حیدری
9 7 دکتر اقبالپور
12 10 دکتر نعمت الهی
16 13 دکتر غلامشاهی
 
مردان یک:16 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 دکتر  علیزاده
6 4 دکتر خباز
9 7 دکتر فرودی
12 10 دکتر فاضلی
16 13 دکتر شکیبا
 
زنان:10 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 دکتر شربو
6 4 دکتر موسی
9 7 دکتر بحرالعلومیان
12 10 دکتر ابوراس
 
اطفال:8 تخت
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
3 1 دکتر صدری
6 4 دکتر تدین
9 7 دکتر رادفر
 
:12تخت Burn icu
تا تخت شماره از تخت شماره نام کارورزان
4 1 دکتر خاجه آزاد
8 5 دکتر رنجبرکی
12 9 دکتر زاهدی
نماینده  اینترنها (  دکتر صدری و دکتر پورامیدی)


 

دفعات مشاهده: 386 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر