دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه مدون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

              برنامه آموزشی(گراند راند ،گزارش صبحگاهی ،ژورنال کلاب و ..) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری فروردین 97

روز تاریخ گرداننده موضوع مکان گروه هدف آموزشی
سه شنبه 14/1/97 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 14/1/97 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 14/1/97 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 14/1/97 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 14/1/97 دکتر رهام ( کلاس توجیهی)کنترل عفونت در سوختگی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
چهار شنبه 15/1/97 دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 18/1/97 دکتر موسوی مجد ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
سالن  کنفرانس
حضرت فاطمه (س)
اساتید وفراگیران
دو مرکز
شنبه 18/1/97 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 18/1/97 اساتید بالینی تکرار کلاس  های توجیهی سالن  کنفرانس کلیه کارورزان جدید
19/1/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
20/1/97 دکتر قدیمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 21/1/97 دکتر ده مرده یی گراند راند مشترک بین بیمارستانی
7صبح مرکز آموزشی شهید مطهری
وحضرت فاطمه (س)
بخشهای
مرکز آموزشی شهید مطهری
اساتید وفراگیران
دو مرکز
سه شنبه 21/1/97 دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
چهارشنبه 22/1/97 خانم دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
26/1/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 27/1/97 دکتر موسوی مجد
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 28/1/97 دکتر فرقانی گراند راند 7:30 بخشها کلیه فراگیران
چهار شنبه 29/1/97 دکتر رضا صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 29/1/97 دکتر رهام ارزشیابی سالن  کنفرانس کارورزان پزشکی

 
                                                                                                                                                                                                                دکتر مصطفی ده مرده ئی

                                                                          رئیس مر کز آموزشی ذرمانی شهید مطهری


دفعات مشاهده: 749 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر