دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه مدون آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

             
 
 برنامه مدون آموزشی گروه های  پزشکی وپیراپزشکی مرکز آموزشی درما نی شهید مطهری  گروه های(     بیهوشی ،عفونی، داخلی ،جراحی، پزشکان عمومی ، ،گروه اطفال ، فارماکولوژی، پاراکلینیک، پیراپزشکی ، ....) درشش ماه اول سال 97
وضعیت محل کنفرانس گروه هدف زمان گرداننده تاریخ روز  
ردیف
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7 گروه جراحی عمومی و ترمیمی
 
18/1/97 شنبه 1
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پرستاری 21/1/97 سه شنبه    2
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه بیهوشی  8/2/97 شنبه 3
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اخلاق پزشکی 22/2/97 شنبه 4
سالن کنفرانس تمام گروه ها  صبح7 گروه جراحی
(عمومی و ترمیمی)
19/3/97 سه شنبه 5
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه آموزشی و پژوهشی مرکز 9/4/97 شنبه 6
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اطفال 16/4/97 شنبه 7
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه عفونی 19/4/97 سه شنبه 8
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 تیم مدیریت آموزش بالینی 23/4/97 شنبه 9
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پاراکلینیک
( آزمایشگاه داخلی )
30/4/97 شنبه 10
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پزشکان عمومی 6/5/97 شنبه 11
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه داخلی 13/5/97 شنبه 12
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه فارماکولوژی 20/5/97 شنبه 13
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه تغذیه 27/5/97 شنبه 14
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه پیراپزشکی
 ( فیزیوتراپی کار درمانی)
10/6/97 شنبه 15
سالن کنفرانس تمام گروه ها صبح7:30 گروه اعتباربخشی مرکز 17/6/97 شنبه 16
در صورت هرگونه مغایرتی اطلاع رسانی خواهد شد
قابل ذکر است :حضور مترون محترم بیمارستان به عنوان نماینده گروه پرستاری در جلسات مذکور ضروری است


برنامه آموزشی مدون ، مستمر مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:

-(تدریس بسته آموزشی- کلاس توجیهی) جهت فراگیران در بدو ورود به این مرکز
-تدریس مباحث تئوری سوختگی
-گزارش صبحگاهی (سه روز در هفته )
-گراند راند (یک روز در هفته ) صبح
راند  بعد از ظهر (همه روزه)(توسط  پزشک کشیک مقیم  مرکز)
-ژورنال کلاب ، کنفرانس هفتگی ، مورتالیتی  و موربیدیتی ، (یک روز در هفته )
برگزاری جلسات گراند راند  وژورنال کلاب مشترک با اعضاء هیات علمی مرکزآموزشی درمانی حضرت فاطمه (س ) دو بار در هفته سوم هر ماه
برنامه ریزی مدون هفتگی فیلد ها( تقسیم کلیه بیماران مرکز بین فراگیران پزشکی کارورزان )
-کارگاه آموزش زخم سوختگی  در تمامی اتاق پانسمانها + نمایش فیلم بیماران سوخته روز قبل در گزارش صبحگاهی
-آموزش سوختگی حاد  در بخش BICU  بطور مستمر
5 اتاق عمل این مرکز 6 روز در هفته جهت آموزش فراگیران  رشته جراحی عمومی ،ترمیمی  وبیهوشی فعال میباشد وبطور متوسط هرماه 400 عمل جراحی سوختگی حاد وترمیمی  در این مرکز انجام میشود.
 
 
 

 

دفعات مشاهده: 1272 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر