دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه آموزش کاورزان پزشکی (اینترنها)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

                     برنامه آموزشی(گراند راند ،گزارش صبحگاهی ،ژورنال کلاب و ..) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری خرداد 97

روز تاریخ گرداننده موضوع مکان گروه هدف آموزشی
سه شنبه 1/3/97 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 1/3/97 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 1/3/97 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 1/3/97 دکتر موسوی مجد کلاس توجیهی(رئیس بخش ترمیمی) کلاس  کتابخانه فلوی ترمیمی و پلاستیک
سه شنبه 1/3/97 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 1/3/97 دکتر رهام کنترل عفونت در سوختگی +بهداشت دست سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
سه شنبه 1/3/97 دکتر امراللهی اصول مایع درمانی در بیماران سوخته و  تنظیم آب والکترولیت  ساعت 12 سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
چهار شنبه 2/3/97 دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 5/3/97 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
6/3/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 7/3/97 دکتر قدیمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 8/3/97 دکتر مومنی گراند راند 7:30 بخشها کلیه فراگیران
سه شنبه 8/3/97 دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
چهار شنبه 9/3/97 دکتر موسوی مجد
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 12/3/97 اساتید هیات علمی
 
کنفرانس بین بیمارستانی
اساتید هیات علمی
گروه جراحی ترمیمی
سالن VIP
اساتید مرکزآموزشی حضرت فاطمه (س)
 
اساتید دو مرکز
شنبه 12/3/97 دکتر جعفریان ژورنال کلاب  گروه بیهوشی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
13/3/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
شنبه 19/3/97 دکتر موسوی مجد ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
سالن  کنفرانس
حضرت فاطمه (س)
اساتید وفراگیران
دو مرکز
شنبه 19/3/97 اساتید بالینی تکرار کلاس  های توجیهی سالن  کنفرانس کلیه کارورزان جدید
20/3/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
21/3/97 دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 22/3/97 دکتر ده مرده یی گراند راند مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
بخشهای
مرکز آموزشی شهید مطهری
اساتید وفراگیران
دو مرکز
سه شنبه 22/3/97 دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
چهار شنبه 23/3/97 دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
یکشنبه 27/3/97 دکتر کریمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
دوشنبه 28/3/97 دکتر قدیمی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 29/3/97 دکتر موسوی مجد گراند راند
 
بخشها
 
اساتید وفراگیران
 
چهار شنبه 30/3/97 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران

 


دکتر بهنام ثبوتی
مسئول دفتر  EDO مرکز آموزشی  پژوهشی شهید مطهری


دفعات مشاهده: 1381 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر