دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه آموزشی تئوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه آموزش تئوری وبالینی اینترنها ورزیدنتهای  نیمه دوم آذر 97
مرکز اموزشی، پژوهشی  ودرمانی شهید مطهری

تاریخ گرداننده موضوع درس
شنبه 17/9/97 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی)
شنبه 17/9/97 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی
شنبه 17/9/97 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار
ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
شنبه 17/9/97 دکتر رهام استاندارد های درخواست( آزمایشات وتصویربرداری)
شنبه 17/9/97 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی فراگیران  جدید
شنبه 17/9/97 آقای مهندس پوررعدی روش استفاده ازوب سایت ودسترسی به  بسته های آموزشی
شنبه 17/9/97 رجبی     برنامه های آموزشی
شنبه 17/9/97 آقای خاکی و خانم لطفی اصول تکمیل  مدارک پزشکی
شنبه 17/9/97 دکتر رهام     ( کلاس توجیهی)کنترل عفونت در سوختگی + بهداشت دست
شنبه 17/9/97  دکتر ابراهیمی اشاروتومی
شنبه 17/9/97 دکتر رهام     انواع سوختگی+ برخورد اولیه با بیماران  دچار سوختگی حاد در اورژانس
شنبه 17/9/97 دکتر فلاح حسینی اصول مایع درمانی در بیماران سوخته و  تنظیم آب والکترولیت  ساعت 12
یکشنبه 18/9/97 دکترموسوی مجد ترمیم زخم سوختگی7:30
19/9/97 دکترمومنی پانسمان های زخم سوختگی و پوششهای بیولوژیک و بیوسنتتیک
سه شنبه 20/9/97 دکتر فرقانی سوختگی الکتریکی، ،فاشیوتومی در بیماران سوخته
چهار شنبه 21/9/97 دکتر رهام     تشخیص عفونت و درمان آن  در سوختگی
چهار شنبه 21/9/97 دکتر رضاصالحی کنترل درد در سوختگی
شنبه 24/9/97 دکتر سید حمید صالحی جهت دستیاران جراحی عمومی
early exision and graft
شنبه 24/9/97 دکتر امامی مدیریت و کنترل راه هوایی
یکشنبه 25/9/97 دکتر ثبوتی سوختگی درکودکان Management
آنتی بیوتیک تراپی در کودکان سوخته
یکشنبه 25/9/97 دکتر ثبوتی   Case reportساعت8:30
26/9/97  دکتر علیزاده کلیات سوختگی
26/9/97 دکتر ناصری میکروارگانیسم های شایع در عفونتهای  زخم سوخته ونحوه شناخت آن
سه شنبه 27/9/97 دکتر عباس زاده شکستگیهای به همراه سوختگی Management
چهار شنبه 28/9/97 دکتر ثبوتی ژورنال کلاب گروه آموزشی  اطفال 8:30
چهار شنبه 28/9/97 دکتر رهام امتحان (کتبی) اینترنهای  نیمه دوم اذر97

                                            دکتر بهنام ثبوتی
                            مدیر دفتر توسعه (آموزش  وتحقیقات )بالینی


دفعات مشاهده: 1253 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر