دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست روشهای اجرائی مدون در اعتبار بخشی سال 1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فهرست روشهای اجرائی مدون در اعتبار بخشی سال 1395

 

فهرست روش های اجرایی مدون در استانداردهای اعتباربخشی سال 1395

ردیف

زیرمحور

عنوان

فرد مسئول

مدیریت و رهبری

1

مدیریت خطا

ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی

 

2

مدیریت خطا

نحوه گزارش دهی همگانی خطاها پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه

 

3

مدیریت خطر حوادث و بلایا

ایمنی در مقابل آتش سوزی

 

4

مدیریت خطر حوادث و بلایا

نگهداشت سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان

 

5

مدیریت خطر حوادث و بلایا

گزارش حوادث و موقعیت های خطرآفرین

 

6

مدیریت خطر حوادث و بلایا

افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی، تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و نیروی انسانی

 

7

مدیریت خطر حوادث و بلایا

تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه

 

مراقبت و درمان

8

مراقبت های عمومی بالینی

جداسازی بیماران روان پزشکی

 

9

مراقبت های عمومی بالینی

جداسازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیماران

 

10

مراقبت های عمومی بالینی

جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی

 

11

مراقبت های عمومی بالینی

مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاری

 

12

مراقبت های عمومی بالینی

پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و آمبولی وریدی

 

13

مراقبت های عمومی بالینی

استفاده صحیح از ایزارهای مهار فیزیکی

 

14

مراقبت های عمومی بالینی

استفاده صحیح از روش های مهار شیمیایی

 

15

مراقبت های اورژانس

انجام مشاوره ها اورژانس

 

16

مراقبت های اورژانس


دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر