دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه آموزشی ماهانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه آموزشی (گراند راند ،گزارش صبحگاهی ،ژورنال کلاب و ..)
 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری آذر ماه 97 

روز تاریخ گرداننده موضوع مکان گروه هدف آموزشی
3/9/97 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
3/9/97 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
3/9/97 دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
3/9/97 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
3/9/97 دکتر رهام کنترل عفونت در سوختگی +بهداشت دست سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
3/9/97 دکتر امراللهی اصول مایع درمانی در بیماران سوخته و  تنظیم آب والکترولیت  ساعت 12 سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
5/9/97 دکتر مومنی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 6/9/97  دکتر موسوی مجد گراند راند 
 
بخشها
 
اساتید وفراگیران
 
چهار شنبه 7/9/97 دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 7/9/97    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
10/9/97 دکتر امامی ژورنال کلاب  گروه بیهوشی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران و اساتید
11/9/97 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
12/9/97 دکتر قدیمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 13/9/97 دکتر مومنی گراند راند 
 
بخشها
 
اساتید وفراگیران
 
چهار شنبه 14/9/97 دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
17/9/97 اساتید بالینی  تکرار کلاس  های توجیهی  سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
17/9/97 دکتر موسوی مجد ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
سالن  کنفرانس
حضرت فاطمه (س)
اساتید وفراگیران
دو مرکز
18/9/97 دکتر موسوی مجد گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
19/9/97 دکتر مومنی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 20/9/97 دکتر فرقانی گراند راند مشترک بین بیمارستانی7صبح
مرکز آموزشی شهید مطهری وحضرت فاطمه (س)
بخشهای
 مرکز آموزشی شهید مطهری
اساتید وفراگیران
دو مرکز
چهار شنبه 21/9/97 دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
24/9/97 دکتر سیدحمید صالحی ژورنال کلاب  سالن  کنفرانس کلیه فراگیران اساتید
25/9/97 دکتر موسوی مجد گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
25/9/97    دکتر ثبوتی Case report     ( 8:30) بخش اطفال کلیه فراگیران
26/9/97 دکتر قدیمی
 
گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 27/9/97 دکتر مومنی گراند راند 
 
بخشها
 
اساتید وفراگیران
 
چهار شنبه 28/9/97 دکتر رهام گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
چهار شنبه 28/9/97    دکتر ثبوتی ژورنال کلاب  گروه  اطفال( ساعت 8:30) سالن  کنفرانس
 مرکز آموزشی شهید مطهری
کلیه فراگیران اساتید
                                     دکتر بهنام ثبوتی
                            مدیر دفتر توسعه آموزش  وتحقیقات بالینی


دفعات مشاهده: 1298 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر