مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- فرم شکایات
فرم شکایات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رسیدگی به شکایات 

این بخش مربوط به شکایات مراجعه کنندگان است .که در صورت داشتن شکایت میتوانند فرم ذیل را تکمیل کرده و به آدرس ایمیل ذکر شده در این متن ارسال نمایند تا در اسرع وقت به شکایت مربوطه رسیدگی شود .

email address : motaharyhospital95@gmail.com


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=49.27456.49519.fa
برگشت به اصل مطلب