مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- [اخبار پایگاه]
اعتبار بخشی آموزشی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
اعتبار بخشی آموزشی  مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 
 اعتبار بخشی آموزشی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری در روز دوشنبه مورخ نهم مرداد در این مرکز انجام گردید که پیرو آن جناب آقای دکتر محسنی و سرکار خانم دکتر جوهری از وزارتخانه متبوع به این مرکز مراجعه نمودند که مدیریت و ریاست این مرکز به همراه تیم آموزشی بیمارستان جناب آقای دکتر ثبوتی معاون آموزشی ، سرکار خانم رجبی مسئول آموزش فراگیران پزشکی و خانم کامرانفر مسئول آموزش پرسنلی و خانم مختاری مسئول بهبود کیفیت و خانم باباجانی مسئول کتابخانهبیمارستان ارزیابان را همراهی کرده و ضمن بازدید از مستندات آموزشی این مرکز  و همچنین بخشهای مختلف به کار اعتبار بخشی پایان دادند .AWT IMAGE

AWT IMAGE


AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=49.30049.53005.fa
برگشت به اصل مطلب