مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- [اخبار پایگاه]
گراند راند آموزشی بخش مردان 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | گراند راند آموزشی در بخش مردان1 در  مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری مورخ 96/5/24 ساعت 7:30 صبح با حضور اساتید ،دستیاران و کارورزان پزشکی برگزار گردید . که گرداننده این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر طاووسی  بودند که مطالب ارزنده ای درخصوص سوختگی ارائه نمودند .


AWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=49.30049.53494.fa
برگشت به اصل مطلب