مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- [اخبار پایگاه]
کلاس آموزشی ارتباط موثردرمرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲ | 
کلاس آموزشی ارتباط موثر در روز پنج شنبه مورخ 96/5/26 در سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری برگزار گردید و سرکار خانم زینت السادات اندی گرداننده و آموزش دهنده بودند که مطالب بسیار شیوا و آموزنده ای در خصوص ارتباط موثر ارائه فرمودند لازم به توضیح است که این کلاس آموزشی مورد استقبال بی نظیر پرسنل قرار گرفت .AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE
عکس و خبراز مسئول روابط عمومی و وب سایت مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مهندس سهیل پوررعدی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=49.30049.53911.fa
برگشت به اصل مطلب