مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- [اخبار پایگاه]
کنفرانس علمی استفاده ازپانسمان های نوین درسوختگی کنفرانس علمی استفاده ازپانسمان های نوین درسوختگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
کنفرانس علمی استفاده از پانسمانهای نوین درسوختگی و ترمیم آن در انواع سوختگی در روز چهارشنبه مورخ 97/4/27توسط سرکار خانم Nadine heuer  درمرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری برگزار گردید . این جلسه که باحضور مدیریت ریاست و و پزشکان و اعضای هیات علمی وکارورزان پزشکی و کادر پرستاری برگزار گردید باسخنرانی Nadine Heuer  درخصوص پانسمانهای نوین در این مرکز ادامه یافت . نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=49.30049.67683.fa
برگشت به اصل مطلب