مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- [اخبار پایگاه]
گراند راند عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۹ | 
گراند راند آموزشی در مردان2 در  مرکز آموزشی ودرمانی شهید مطهری مورخ 97/5/9 ساعت 7:30 صبح با حضور اساتید ،دستیاران و کارورزان پزشکی  و فوق تخصص بیهوشی برگزار گردید . که گرداننده این برنامه آموزشی  دکتر مومنی بودند که مطالب ارزنده ای درخصوص سوختگی و بیهوشی ارائه نمودند.


خبر و تصویر از مسئول روابط عمومی و وب سایت بیمارستان شهید مطهری مهندس سهیل پوررعدی 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=49.30049.68099.fa
برگشت به اصل مطلب