مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- [اخبار پایگاه]
بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | 
دکتر مسعود ناصری پور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز شنبه مورخ 97/5/27 از مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری بازدید بعمل آورد .

ایشان ضمن بازدید از بخش اورژانس که مراحل ساخت آن در شرف تکمیل شدن است نظرات ارشادی خود را درخصوص آن محل اعلام فرمودند .

در ادامه ایشان به همراه ریاست و مدیریت این مرکز از بخش درمانگاه سرپایی  بیمارستان بازدید نمود و ضمن بررسی عملکرد این مرکز در خصوص وضعیت تکریم  ارباب رجوع و خدمت رسانی این مرکز به بیماران نیازمند را جویا شدند

پس از آن به بخش اتاق عمل سوختگی رفته و دکتر ده مرده ئی ریاست مرکز توضیحاتی را درخصوص اعمال جراحی و وضعیت اتاق عمل را به سمع و نظر ایشان رساندند .

پس از آن ایشان در دفتر ریاست مرکز نشستی راداشته و مسائل مالی ،هزینه ها ، تجهیزات و سایر موارد این مرکز مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت درپایان ایشان از مرکز بازساختی و سلول درمانی بازدید بعمل آوردند و میزان پیشرفت این مرکز را مورد بررسی قرار دادند .

عکس و خبر از مسئول روابط عمومی و وب سایت مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری مهندس سهیل پوررعدی 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=49.30049.68847.fa
برگشت به اصل مطلب