مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- [اخبار پایگاه]
تبریک بمناسبت ولادت ابن سینا و روز پزشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳ | 

اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خود نیستی

اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی

                       دکتر قریب

 

در ایران، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز ابوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی به علوم پزشکی،

بهسبب تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌ است. بدینوسیله این روز بزرگ را به تمامی پزشکان

،اساتید و فراگیران علم پزشکی در مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری تبریک عرض مینمائیم.
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=49.30049.69084.fa
برگشت به اصل مطلب