لیست اخبار صفحه :1
بازدیدریاست مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری از چهارمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا
بازدیدریاست مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری از چهارمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا

بازدیدریاست مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری از چهارمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا

در پی برگزاری چهارمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا در هتل المپیک تهران که در تاریخ 26ام بهمن ماه سال 1401 برگزار شد آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی مدیریت عامل مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری از این نمایشگاه بازدید نمود.

    Template settings