دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

فرم پیشنهادات و انتقادات


کد رهگیرى این فرم: P489-F58-U0-N608257          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی :
نسبت با بیمار:
شماره پرونده بیمار:
واحدمورد نظر:
نام پزشک معالج:
موضوع شکوائیه :
 برخورد کارکنان
 فرآیند ها (بروکراسی اداری)
 کیفیت ارائه خدمات
 نحوه درمان
  هزینه ها
 سایر
شرح:
آدرس :
شماره تلفن: