دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

فرم پیشنهادات و انتقادات پرسنل


کد رهگیرى این فرم: P619-F625-U0-N608846          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی :

- حداقل تعداد کاراکترها : 5 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 50 کاراکتر
نام بخش:

- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 25 کاراکتر
تحصیلات:

- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
پست سازمانی:

- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 15 کاراکتر
شماره تلفن فرد پیشنهاد دهنده:

- حداقل تعداد کاراکترها : 1 کاراکتر
- حداکثر تعداد کاراکترها : 15 کاراکتر
شرح پیشنهاد یا انتقاد:
الزامات اجرایی: