دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

گراند راند عمومی بیمارستان مطهری

 | تاریخ ارسال: 1398/2/9 | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:   خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 10 /2/98
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
 
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 3571 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1398/2/4 | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی
(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 آقای دکتر منصوری ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکتر حکیمی ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 7/2/98
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 3521 بار   |   دفعات چاپ: 187 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: 1397/12/8 | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
 آقای دکترحیات اله
تاریخ:سه شنبه 14 /12/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 3502 بار   |   دفعات چاپ: 173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Case Report

 | تاریخ ارسال: 1397/10/23 | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 25/10/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 3749 بار   |   دفعات چاپ: 205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: 1397/10/23 | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
آقای دکترتولیت
تاریخ:  سه شنبه 25 /10/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 3718 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سمینار تجویز ومصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

 | تاریخ ارسال: 1397/10/19 | 
اطلاعیه
 
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
موضوع:
  سمینار تجویز ومصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
برگزار کننده :
 
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 ومرکز تحقیقات سوختگی
 
تاریخ:یکشنبه23/10/97
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 
ساعت 13-8صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها ، انترنها وپرستاران در سمینارمذکورضروری است

دفعات مشاهده: 3710 بار   |   دفعات چاپ: 206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)

 | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:
آقای دکترموسوی مجد
تاریخ:
سه شنبه 18/10/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 3611 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:یکشنبه 9/10/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 3937 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
آقای دکتر جعفریان(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 خانم دکتر محمدپور ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکترعلیجان زاده ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 8/10/97
 
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 3702 بار   |   دفعات چاپ: 200 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتر طبایی( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :   یکشنبه 25 /9/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت9:30
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 3882 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:یکشنبه 25/9/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 4178 بار   |   دفعات چاپ: 211 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 
اطلاعیه
 
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع: ژورنال کلاب       
گرداننده :
 آقای دکترسید حمیدصالحی
 
آقای دکترابراهیمی (رزیدنت جراحی عمومی..)
آقای دکتر سیری (رزیدنت جراحی عمومی..)
 
تاریخ : شنبه 24/9/97 
 
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها ، انترنها وپرستاران درکنفرانس مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 3796 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)

 | تاریخ ارسال: 1397/9/18 | 
اطلاعیه
گراند راند مشترک
 
مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))
          با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.
گرداننده:آقای دکتر فرقانی
تاریخ:
سه شنبه 20/9/97
 ساعت 7 صبح
دربخشها  برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 3840 بار   |   دفعات چاپ: 219 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)

 | تاریخ ارسال: 1397/9/13 | 
اطلاعیه
ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی
(حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)
موضوع :   ژورنال کلاب
گرداننده:
آقای دکترموسوی مجد
آقای دکتر تولیت (رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی وسوختگی)
آقای دکتر قناد (رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی وسوختگی)
 
 
 
تاریخ :   شنبه  17/9/97
مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
   
ساعت 7صبح
حضوراساتید فوق تخصصی ورزیدنتهای فلوی ترمیمی درکنفرانس مذکورالزامیست
 

دفعات مشاهده: 3880 بار   |   دفعات چاپ: 231 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: 1397/9/12 | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
خانم دکترمومنی
تاریخ:  سه شنبه 13 /9/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 3928 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس بیمارستان شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: 1397/9/6 | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
 
موضوع: ژورنال کلاب
            
گرداننده :
خانم دکتر امامی(گروه آموزشی بیهوشی)
 
 
 خانم دکترشیوا       ( رزیدنت  بیهوشی)
خانم دکترفلاح حسینی ( رزیدنت  طب اورژانس)
 
 
تاریخ : شنبه 10/9/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 3773 بار   |   دفعات چاپ: 206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گراند راند عمومی بیمارستان

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 | 
اطلاعیه
گراند راند عمومی بیمارستان  
شهید مطهری
گرداننده:
خانم دکتر مومنی
تاریخ:سه شنبه 29 /8/97
ساعت 7:30 صبح
 دربخشها برقرار خواهد گردید
حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها
در راند مذکورالزامیست.

دفعات مشاهده: 3693 بار   |   دفعات چاپ: 203 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1397/8/23 | 
اطلاعیه
 
کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری
موضوع: ژورنال کلاب       
گرداننده :
 آقای دکترسید حمیدصالحی
 
آقای دکترکریم دوست  (رزیدنت جراحی عمومی..)
آقای دکتر فولادلو      (رزیدنت جراحی عمومی..)
 
تاریخ : شنبه 26/8/97 
 
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها ، انترنها وپرستاران درکنفرانس مذکورالزامیست

دفعات مشاهده: 3795 بار   |   دفعات چاپ: 226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1397/8/23 | 
 
اطلاعیه
کنفرانس بیمارستان شهید مطهری
موضوع:
  ژورنال کلاب
 
گرداننده :
آقای دکتر ثبوتی
 
 خانم دکتر سلطانی( رزیدنت  تخصصی بیماریهای کودکان)
 
تاریخ :   یکشنبه  27/8/97
 
مکان: سالن کنفرانس ساعت11
 
حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس
مذکورالزامیست.
 

دفعات مشاهده: 3754 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

case report

 | تاریخ ارسال: 1397/8/21 | 
 
اطلاعیه
Case Report
مرکز آموزشی درمانی
 شهید مطهری
گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی  
تاریخ:سه شنبه 22/8/97
ساعت 8:30صبح
 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید
حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

دفعات مشاهده: 4004 بار   |   دفعات چاپ: 211 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
case report - 1397/10/5 -
ژورنال کلاب - 1397/9/19 -
case report - 1397/9/19 -
ژورنال کلاب - 1397/9/19 -