دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

دفتر آموزش

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

سرکار خانم رجبی 

سمت : کارشناس مسئول آموزش مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

شرح وظایف:

کارشناس مسئول امور آموزش ودانشجوئی

1-   کسب خط مشی  ودستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی ورئیس مرکز

2-   برقراری ارتباط  بادانشکده ( معاونت آموزشی  ومدیر گروه ها  و ....) بطور مستمر  جهت هماهنگی  اعزام  فراگیران به این مرکز  ،دریافت معرفی نامه های فراگیران  ،پذیرش فراگیران و هماهنگی جهت تشکیل کلاس توجیهی توسط ریاست مرکز و  کلاس های توجیهی( اخلاق حرفه ای ،کنترل عفونت  ،اصول تکمیل  مدارک پزشکی ، خطا های پزشکی ،ایمنی بیماران وفراگیران  و برنامه های آموزشی) برای فراگیران  جدید الورود (دوره 15روزه ویک ماهه و...)

3-   انجام اقدامات لازم  جهت تهیه وتحویل بسته های آموزشی  شامل( پروتکل درمان  بیماران سوخته و ....  )به فراگیران

4-   انجام امور مربوط به تامین و توزیع  وچیدمان مناسب فراگیران پزشکی در کشیک عصر وشب

5-   تنظیم واجراء برنامه های آموزشی بر اساس کوریکولوم های آموزشی مصوب گروه های آموزشی  ( جراحی عمومی ، طب اورژانس فوق تخصصی جراحی  پلاستیک وفلو شیپ سوختگی و پزشکی قانونی وبیهوشی ) در راستای برنامه های آموزشی معاونتآموزشی دانشکده ودانشگاه متبوع

6-    وتهیه  برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی فراگیران با هدایت وراهنمائی روئسای  بخش ها (سوختگی حاد ،ترمیمی  و بیهوشی و..... )

7-   انجام امور  مربوط  به تهیه و تنظیم بر نامه های آموزشی و تشکیل جلسات برنامه آموزشی ( کلاس توجیهی ،گراند راند ، ژورنال کلاب ، کنفرانس ومورتالیتی)

8-   جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه نیازسنجی آموزشی اساتید وفراگیران پزشکی

9-   برنامه ریزی کلاس های تئوری فراگیران ،تایپ واتوماسیون واطلاع به اساتید ،

10-            نظارت در توزیع نامه ها ، بخشنامه ها و برنامه های آموزشی

11-             تهیه وتایپ و  اتوماسیون  لیست کشیک ماهانه ، انترنها ،دستیاران و فلوها (15روزه +ماهانه )واطلاع رسانی به بخشهای مربوطه

12-            تهیه  وتایپ تقویم اجرای جلسات آموزشی در فضاهای آموزشی مرکز (سالن کنفرانس  .. ....)وهماهنگی و نظارت بر برنامه های سالن کنفرانس

13-            کنترل جضور و غیاب فراگیران وانجام هماهنگی های لازم در راستای شرکت فعال آنها در کلیه فعالیتهای آموزشی مرتبط با فرایندها واستراتژی های آموزشی این مرکز

14-            انجام امور  مربوط به برگزاری امتحانات فراگیران

15-            تهیه ،تنظیم و  تایپ گزارش های تحصیلی وتهیه  وتنظیم  لیست ریز نمرات  اینترنها

16-            تهیه و تایپ  پیش نویس کلیه گواهی نامه های آموزشی  وفرم های آرزشیابی مربوط به ، دستیاران  رده های مختلف و انترنها واتوماسیون آن به ریاست مرکز ،دانشکده ومدیر گروه های مربوطه

17-            تهیه و ارسال ارزشیابی محرمانه  از چگونگی فعالیت  آموزشی اعضا ءهیات علمی این مرکز توسط فراگیران مطابق فرم از پیش تهیه شده  معاونت امور هیات علمی  دانشکده  پزشکی  

18-            بررسی استحقاق فراگیران جهت دریافت کمک هزینه  با توجه به گواهی اشتغال به تحصیل آنها

19-             تهیه لیست کشیک متخصص  جراحی  عمومی  مقیم  اورژانس و ارسال گواهی اضافه کار ماهانه به امور مالی مرکز

20-            جمع آوری و ثبت شاخص های کمی و کیفی آموزش اساتید (ماهانه و سالیانه )بر اساس  چک لیست های آموزشی تهیه شده

21-            تهیه گزارش کارکرد عملکرد اعضاءهیات علمی بر اساس  چک لیست های آموزشی تهیه شده وکارت تایمکس

22-            راهنمائی وپاسخگوئی به فراگیران در زمینه رعایت مقررات دانشجوئی

23-            دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در زمینه رفاهی،تحصیلی، پاویونها و پیگیری موارد آنها

24-            انجام سایر دستورات طبق نظر مافوق


دفعات مشاهده: 4470 بار   |   دفعات چاپ: 386 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر