دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

برنامه گروههای آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 
برنامه آموزشی(گراند راند ،گزارش صبحگاهی ،ژورنال کلاب و ..) مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  شهریور 98
روز تاریخ گرداننده موضوع مکان گروه هدف آموزشی
شنبه 2/6/98 دکتر ده مرده ئی (آشنایی با الزامات نظام بیمه ای ودرمانی) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 98/6/2 دکتر سید حمید صالحی کلاس توجیهی دستیاران تخصصی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 98/6/2
دکتر جعفریان اخلاق پزشکی در آموزش بالینی و
مدیریت درد در سوختگی
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 98/6/2 دکتر علیزاده استدلال بالینی ،تشخیص وتصمیم گیری برای بیمار سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 98/6/2 دکتر ده مرده ئی شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی
بیمار ونحوه پیشگیری از خطاهای پزشکی وکنترل آن
سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 98/6/2 دکترمیرزایی استاندارد های درخواست( آزمایشات وتصویربرداری) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 98/6/2 دکترمیرزایی کنترل عفونت در سوختگی +بهداشت دست سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
شنبه 98/6/2 دکتر امراللهی اصول مایع درمانی در بیماران سوخته و  تنظیم آب والکترولیت              ساعت11 سالن  کنفرانس کلیه فراگیران جدید
98/6/3 دکترمیرزایی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
98/6/3 گروه ارزیابی از وزارتخانه اعتباربخشی  گروه جراحی
فلوشیپ  وفلوی سوختگی
دفتر ریاست --
98/6/4 دکتر سید حمید صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 98/6/5 دکتر علیزاده گراند راند بخشها
 
فراگیران+اساتید
چهار شنبه 98/6/6 دکتر علیزاده گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
98/6/9 دکتر امامی ژورنال کلاب  گروه بیهوشی سالن  کنفرانس فراگیران+اساتید
98/6/10 دکترمیرزایی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
98/6/11 دکتر علیزاده گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
98/6/11 گروه ارزیابی از وزارتخانه اعتباربخشی  مراکز آموزشی درمانی دفتر ریاست --
سه شنبه 98/6/12 دکتر ده مرده ئی گراند راند بخشها
 
فراگیران+اساتید
چهار شنبه 98/6/13 دکتررضا صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
98/6/16 اساتید بالینی تکرار کلاس  های توجیهی
جهت فراگیران جدید
سالن  کنفرانس فراگیران جدید
98/6/17 دکترمیرزایی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
98/6/18 تعطیل رسمی
سه شنبه 98/6/19
چهار شنبه 98/6/20 دکترفرقانی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
98/6/23 دکتر علیزاده ژورنال کلاب  گروه جراحی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران و اساتید
98/6/24 دکترمیرزایی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
 
98/6/24 دکتر ثبوتی Case reportساعت8:30 بخش اطفال کلیه فراگیران
98/6/25 دکتر علیزاده گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
سه شنبه 98/6/26 دکتر علیزاده گراند راند بخشها
 
فراگیران+اساتید
چهار شنبه 98/6/27 دکتررضا صالحی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
 
98/6/30 دکتر سید حمید صالحی مورتالیتی سالن  کنفرانس کلیه فراگیران و اساتید
98/6/31 دکترمیرزایی گزارش صبحگاهی(7:30) سالن  کنفرانس کلیه فراگیران
 
دکتر سید حمید صالحی
رئیس بخش جراحی سوختگی حاد
                    مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 

دفعات مشاهده: 3696 بار   |   دفعات چاپ: 369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر