دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

برنامه مدون آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
برنامه هفتگی  دستیاران  ویژه فوق تخصصی جراحی پلاستیک ،ترمیمی وسوختگی  
ایام هفته 5/8-5/7 صبح 5/9-5/8 صبح 12-5/9 صبح 17-9
شنیه ژورنال کلاب کنفرانس - مورتالیتی راند بخشها، مشاوره ترمیمی ویزیت بیماران درمانگاه اطاق عمل
یکشنبه گزارش صبحگاهی راند بخشها، مشاوره ترمیمی ویزیت بیماران درمانگاه اطاق عمل
دوشنبه گزارش صبحگاهی راند بخشها، مشاوره ترمیمی ویزیت بیماران درمانگاه اطاق عمل
سه شنبه گراند راند راند بخشها، مشاوره ترمیمی ویزیت بیماران درمانگاه اطاق عمل
چهارشنبه گزارش صبحگاهی راند بخشها، مشاوره ترمیمی ویزیت بیماران درمانگاه اطاق عمل
پنج شنبه راند بخش راند بخشها، مشاوره ترمیمی ویزیت بیماران درمانگاه اطاق عمل

برنامه هفتگی ویژه دستیاران جراحی عمومی
ایام هفته 7:30-6:30 5/8-5/7 صبح 14-9 12-9
شنیه راند کاری ژورنال کلاب کنفرانس - مورتالیتی اطاق عمل -----------
یکشنبه راند کاری گزارش صبحگاهی اطاق عمل -----------
دوشنبه راند کاری گزارش صبحگاهی اطاق عمل درمانگاه
سه شنبه راند کاری گراند راند اطاق عمل درمانگاه
چهارشنبه راند کاری گزارش صبحگاهی اطاق عمل -----------
پنج شنبه راند کاری راند بخش اطاق عمل اورژانس -------------
 
 
 
 
برنامه هفتگی ویژه دستیاران طب اورژانس
ایام هفته 5/8-5/7 صبح 13-9 13-9
شنیه ژورنال کلاب کنفرانس - مورتالیتی یک نفرمقیم بخش اورژانس ویزیت بیماران بخش
یکشنبه   گزارش صبحگاهی یک نفر مقیم بخش اورژانس ویزیت بیماران بخش+
درمانگاه
دوشنبه گزارش صبحگاهی یک نفرمقیم بخش اورژانس ویزیت بیماران بخش
سه شنبه گراندراند یک نفرمقیم  بخش اورژانس ویزیت بیماران بخش + درمانگاه
چهارشنبه گزارش صبحگاهی یک نفر مقیم بخش اورژانس ویزیت بیماران بخش
پنج شنبه راند بخش یک نفر مقیم  بخش اورژانس ویزیت بیماران بخش 
برنامه آموزشی هفتگی ویژه کارورزان پزشکی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
ایام هفته 5/8-5/7صبح 5/9-5/ 8صبح 11-5/9 صبح 12-11 صبح 14-12
شنبه ژورنال کلاب کنفرانس مورتالیتی ویزیت بیماران در بخش اتاق پانسمان در بخش ها کلاس تئوری انجام وظیفه محوله
یکشنبه گزارش صبحگاهی ویزیت بیماران در بخش اتاق عمل کلاس تئوری انجام وظیفه محوله
دوشنبه گزارش صبحگاهی ویزیت بیماران در بخش درمانگاه کلاس تئوری انجام وظیفه محوله
سه شنبه گراندراند ویزیت بیماران در بخش درمانگاه کلاس تئوری انجام وظیفه محوله
چهارشنبه گزارش صبحگاهی ویزیت بیماران در بخش اتاق عمل کلاس تئوری انجام وظیفه محوله
 

دفعات مشاهده: 5634 بار   |   دفعات چاپ: 378 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر