دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

روسای بخشهای آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

                                                       روسای بخشهای آموزش بالینی

دکتر بهنام ثبوتی

معاون آموزشی مرکز+ رئیس بخش اطفال

فوق تخصص عفونی اطفال

دکتر  سید حمید صالحی

( رئیس بخشهای سوختگی حاد )

متخصصجراحی عمومی

دکترغلامرضاموسوی مجد

رئیس بخش ترمیمی

فوق تخصصجراحی پلاستیک وترمیمی

دکتر بهنام ثبوتی

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی

فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر علی اکبر جعفریان

رئیس اتاق عمل و بیهوشی 

متخصصبیهوشی

دکتر آزاده امامی 

رئیس بخش ICU متخصص بیهوشی

دکتر رضا صالحی

رئیس بخش اورژانس


فلوشیپ  طب اورژانس+ متخصصبیهوشی

شرح وظایف روسای بخشهای بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

الف- کلیات

1.      بخش بالینی: عبارت از یک واحد بیمارستانی است که به نام یکی از رشته های تخصصی بالینی و در رابطه با قالبیت های آن رشته تشکیل شده است. تعداد اعضاء هیئت علمی هر بخش حداقل 3 نفر بوده که یکی از این افراد عهده دار ریاست بخش می باشند.

2.      رئیس بخش توسط رئیس بیمارستان و مدیر گروه مربوطه پیشنهاد شده و توسط رئیس دانشکده پزشکی منصوب می گردد.

3.      رئیس بخش ضمن حضور بعنوان یکی از اعضای هیئت علمی در بخش و انجام وظایف محوله، مسئول برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی، پژوهشی درمانی و اجرائی بخش نیز می باشد که ذیلا به تفصیل بیان می گردد.

4.      افراد آموزش گیرنده بطور عام به کلیه افرادی که جهت دریافت آموزش در بخش حضور دارند.

(کارآموز، کارورز، دستیار تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ) اطلاق می گردد .

ب) وظایف آموزشی

1. لازم است در شورای بخش پس از مشورت کافی رئیس بخش سهم فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و اجرائی هر یک از اعضای هیئت علمی بخش را معین کند، و در چهارچوب آن برنامه مناسب تدوین و به هریک از اعضا اعلام نماید.

2. در بدو ورود کلیه افراد آموزش گیرنده به بخش، رئیس بخش یا نماینده وی با برگزاری جلسه توجیهی مناسب ایشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا می نماید.

3. طراحی الگو وروند مناسب آموزشی برای هریک از گروههای آموزش گیرنده به نحوی که سبب حضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد از دیگر وظایف آموزشی رئیس بخش می باشد.

4. در برنامه ریزی آموزش دانشجویان (در بخشهای بالینی که دانشجو دارند) نکات زیر لحاظ گردد:

برنامه آموزشی دانشجویان از ساعت 30/7 صبح تا 1 بعد از ظهر به نحوی طراحی گردد که در تمامی ساعات حضور در بخش دانشجو در حال فراگیری علم و یا کسب مهارت های پزشکی بوده و حتی الامکان این فراگیری برایش ملموس باشد.

اساتید حداقل 3 روز در هفته برنامه آموزشی بالینی مخصوص دانشجویان (بدون حضور دستیاران تخصصی وفوق تخصصی) داشته و حداقل یک روز در هفته نیز (بخصوص صبحها) دستیار سال آخر یا دستیار فوق تخصص عهده دار آموزش بالینی دانشجویان باشد. و در مجموع با سپردن قسمتی از آموزش دانشجویان به دستیاران نمره ماهیانه هر دانشجو را به ارزشیابی دستیار مسئول وی اختصاص دهند. (حتی الامکان دانشجویان در گروههای کوچکتر بین دستیاران بخش تقسیم شوند).

برنامه مناسب جهت فراگیری مهارت های پزشکی را طراحی کرده و در حسن اجرای آنها همکاری و نظارت نموده و در صورت نیاز، از همکاری دفتر آموزش مهارتهای پزشکی در دانشکده پزشکی  دستیاران و حتی گروه پرستاری استفاده گردد .

5- با توجه به اینکه زمان حضور کلیه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در بخشها همه روزه از ساعت 30/7 صبح تا 5 بعد از ظهر می باشد طراحی و تدوین روند فعالیت و برنامه آموزشی جامع برای تمامی ساعات حضور این عزیزان الزامی است.

6- در کلیه بخشهای داخلی(داخلی: نرولوژی ، کودکان و...) و جراحی( جراحی عمومی : ارولوژی ، ارتوپدی و زنان و....) برنامه مدون راندهای آموزشی تهیه شده و حداقل روزانه بمدت 2 ساعت این برنامه های اجرا گردد.

7- برای هر هفته حداقل یک برنامه ژورنال کلاب با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طراحی و اجرا گردد.

8- قبل از شروع هر ماه، برنامه کنفرانسهای درون بخشی و بیمارستانی برای اساتید و دستیاران را مشخص نموده و جهت اطلاع به کلیه دانشجویان، دستیاران و اساتید به آموزش بیمارستان اعلام نماید.

9- همکاری لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی با سایر بخشها و گروهها را بعمل آورد.

ج- وظایف پژوهشی

1- امور پژوهشی را با همکاری سایر اساتید طراحی نموده و در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیتهای پژوهشی دیگر به دانشکده پزشکی ارائه نماید.

2- هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

3- هماهنگی و همکاری های لازم با سایر بخشها و گروهها را جهت اجرای طرحهای پژوهشی بعمل آورد.

4- برنامه کلی در جهت استفاده هر چه بیشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحی نماید.

5- امکانات لازم  در جهت انجام امور پژوهشی را از طریق رئیس بیمارستان و دانشکده پزشکی درخواست و ضمن در جریان گذاشتن دانشکده آنرا پی گیری نماید.

6- در صورت نیاز پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی را با کمک سایر اساتید تهیه و آنها را به روز نمایند.

د- وظایف اجرایی و درمانی:

1- در طول هر هفته یا حداقل یکبار در ماه جلسه شورای بخش که اعضای آن شامل رئیس بخش و تمامی اعضای هیئت علمی می باشد را تشکیل داده و در این شورا کلیه مسائل آموزشی، پژوهشی و .... را مطرح نموده و راهکارهای لازم طراحی گردد. نیاز به نیروهای مختلف آموزشی، درمانی و خدماتی تعیین و توسط رئیس بخش به بیمارستان و دانشکده پزشکی پیشنهاد شده و پی گیریهای لازم بعمل آید.

2- نیاز به تجهیزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئیس  بخش به ریاست بیمارستان اعلام و در این خصوص پی گیری های لازم بعمل آید.

3- رئیس بخش یکی از اعضای شورای آموزشی بیمارستان می باشد که کلیه نظرات آموزشی بخش خود را می تواند در


دفعات مشاهده: 7271 بار   |   دفعات چاپ: 369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر