دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

کلاسهای توجیهی بدو ورود فراگیران

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

1- کلاس توجیهی وضعیت بیماران سوخته و الزامات بیمه ای در مراکز سوختگی جناب آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

2- کلاس توجیهی اخلاق حرفه ای جناب آقای دکترعلی اکبر جعفریان رئیس گروه بیهوشی و عضو گروه اخلاق حرفه ا ای دانشگاه

3- کلاس توجیهی کنترل عفونت و بهداشت دست سرکار خانم دکتر ناهید میرزائی عضو هیات علمی و مسئول آموزش اینترنها 

4- کلاس توجیهی اصول تکمیل مدارک پزشکی جناب آقای رضا ناصر خاکی کارشناس مسئول مدارک پزشکی و سرکار خانم مریم لطفی کارشناس مدارک پزشکی 

5- کلاس توجیهی خطاهای پزشکی و ایمنی فراگیران جناب آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

6- کلاس توجیهی برنامه های آموزشی سرکار خانم  رجبی کارشناس مسئول آموزش 

7- کلاس توجیهی ویژه دستیاران فوق تخصصی آقای دکترحمیدرضا علیزاده اطاقور رئیس بخش ترمیمی و پلاستیک

8- کلاس توجیهی ویژه دستیاران تخصصی (طب اورژانس - جراحی عمومی ) و اینترنها  جناب آقای دکتر سید حمید صالحی رئیس بخشهای سوختگی حاد دفعات مشاهده: 4888 بار   |   دفعات چاپ: 387 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر