دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی بخشها
  • اداری پشتیبانی
  • نوبت دهی اینترنتی
  • فرم انتقادات و پیشنهادات
  • فرم گزارش خطا

برنامه های گروه بیهوشی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: 1397/5/11 | 
برنامه آنکال  پزشکان بیهوشی 
 
 
برنامه آنکال  رزیدنتهای بیهوشی 
./files/crtm/files/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9
%88%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF97.docx
   

برنامه آموزشی هفتگی دستیاران رشته بیهوشی سال 97
./files/crtm/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_97.docx 


برنامه کنفرانسهای درون بخشی رشته بیهوشی تیر 97
./files/crtm/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C__%D8%AA%DB%8C%D8%B197(1).docx

برنامه کنفرانسهای درون بخشی رشته بیهوشی مرداد 97
./files/crtm/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C97_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.docx

برنامه بیهوشی اطاق عمل ترمیمی مرداد97
./files/crtm/files/%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF97.docx

برنامه پانسمان بدون درد مرداد97
./files/crtm/files/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF97.docx
برنامه درمانگاه مشاوره بیهوشی 97
./files/crtm/files/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C_97.docx
برنامه مقیمی بیهوشی  مرداد97 ICU
./files/crtm/files/%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C__%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF97_icu.docx

 

دفعات مشاهده: 2996 بار   |   دفعات چاپ: 315 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر