مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری- برنامه آموزشی ماهانه
برنامه آموزشی مستمر درمانگاه و اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

 

 
برنامه هفتگی  آموزش مستمر درمانگاه واورژانس سوختگی حاد کارورزان پزشکی  در سال 98
 
 
  ایام هفته 8.30-7.30 11-9 13-12
  روز  
حضور کلیه فراگیران پزشکی
الزامی  می باشد
اطاق  پانسمان
سوختگی حاد
اورژانس
 سوختگی حاد
درمانگاه
سوختگی حاد
 
اتاق عمل
سوختگی حاد
کلاس
  شنبه ژورنال کلاب
کنفرانس
مورتالیتی
 
گروه A گروه B گروه C , D گروه E  حداکثر دو نفر A+B+C+D
  دکترمیرزایی استاد مربوطه استاد مربوطه اتاق عمل
  یکشنبه
 
 
گزارش صبحگاهی
 
گروه C گروه D گروه  A,B گروه E  حداکثر دو نفر A+B+C+D
  دکترمیرزایی استاد مربوطه استاد مربوطه اتاق عمل
  دوشنبه
 
گزارش صبحگاهی
 
گروه A گروه B گروه C,D گروه E  حداکثر دو نفر A+B+C+D
  دکترمیرزایی استاد مربوطه استاد مربوطه اتاق عمل
  سه شنبه
 
گراند راند
 
گروه C گروه D گروه A,B گروه E  حداکثر دو نفر A+B+C+D
  دکترمیرزایی استاد مربوطه استاد مربوطه اتاق عمل
  چهار شنبه
 
 
گزارش صبحگاهی
 
گروه A گروه B گروه C,D گروه E  حداکثر دو نفر A+B+C+D
  دکترمیرزایی استاد مربوطه استاد مربوطه اتاق عمل

                                                                                                                                                                 
قابل ذکر است  : حضور کلیه فراگیران پزشکی )اینترنها) در جلسات  آموزشی  (گزارش صبحگاهی ، گراند راند،کنفرانس  ومورتالیتی ) الزامی  می باشد
دکتر سید حمید صالحی
رئیس بخش جراحی سوختگی حاد
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=49.26610.48076.fa
برگشت به اصل مطلب