نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسیرهای دسترسی به بیمارستان مطهری 

نزدیکترین واحد اتوبوسرانی، بی آر تی مسیر راه آهن - پایانه افشاری یا پایانه تجریش است  که باید در ایستگاه ظفر پیاده شد.

نزدیکترین خط مترو مسیر کهریزک به تجریش است که در ایستگاه میرداماد پیاده شده و سپس با تاکسی یا سواری  به سمت خیابان ولیعصر و بیمارستان حرکت کرد.

نزدیکترین پایانه تاکسیرانی میدان ونک است، ایستگاه تاکسیرانی میدان ونک در ضلع غربی میدان واقع شده است. نزدیکترین ایستگاه مترو به این پایانه، مترو شهید حقانی و نزدیکترین واحد اتوبوسرانی ایستگاه اتوبوس  ونک_آزادی و بی آر تی میدان ونک  است.

Template settings