نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

شماره تماس بیمارستان : 36 الی88770031

 

نام واحد شماره تماس داخلی ساعت کاری
مدارک پزشکی 331-332 روزهای اداری 8 صبح الی 13 بعد از ظهر
پذیرش اورژانس 232 8 صبح الی 14 بعد از ظهر- عصر و شب
منشی اورژانس 257 8 صبح الی 24 شب
پذیرش درمانگاه 233-249 8 صبح الی 14 بعد از ظهر
منشی درمانگاه 247-248 8 صبح الی 14 بعد از ظهر
پذیرش ترمیمی 249 روزهای اداری 8 صبح الی 13 بعد از ظهر
Template settings