نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

نکات مهم در پذیرش بیماران سوختگی

   جهت استفاده از خدمات بیمه درمانی همراه داشتن کارت شناسایی معتبر  بیمار الزامی است.

   وجود پدر یا جد پدری در هنگام تشکیل پرونده بستری بیماران زیر 18 سال اجباری است.

   در صورت فوت یا نبودن پدر و یا طلاق پدر و مادر در بیماران زیر 18 سال گواهی حضانت فرد قیم الزامی است.

 

محل پذیرش اورژانس: ساختمان درمانی، طبقه ی همکف، جنب اورژانس 

شماره تماس پذیرش: داخلی 232

محل پذیرش درمانگاه: ساختمان درمانی، طبقه همکف، راهروی سمت چپ

شماره پذیرش درمانگاه: داخلی 233 - 249

 

نحوه پذیرش بیماران حاد سوختگی سرپایی (اورژانس) :

بیمارانی که برای اولین بار مراجعه می نمایند و سوختگی آنها جدید است

 1. مراجعه بیمار به واحد پذیرش و تشکیل پرونده سرپایی  
 2. برای استفاده از خدمات بیمه درمانی داشتن کارت شناسایی معتبر بیمار الزامی است.
 3. ویزیت توسط پزشک اورژانس
 4. انجام پانسمان در صورت لزوم
 5. مراجعه بیمار به صندوق و تسویه حساب
 6. ترخیص بیمار

 

نحوه پذیرش بیماران  سوختگی سرپایی(مراجعه به درمانگاه):

بیمارانی که برای دومین یا چندمین بار مراجعه می نمایند

 1. اخذ نوبت از سیستم نوبت دهی از طریق سایت نوبت دهی یا تلفنی یا حضوری از طریق کیوسک نوبت دهی
 2. ساعت اخذ نوبت حضوری از 7 صبح تا 12
 3. شماره تماس نوبت دهی تلفنی 88644734  - 88644735
 4. سایت نوبت دهی اینترنتی اینجا را کلیک کنید
 5. ساعت انجام پانسمان هر روز از ساعت  8- الی 12 
 6. برای استفاده از خدمات بیمه درمانی داشتن کارت شناسایی معتبر بیمار الزامی است.
 7. مراجعه  همراه بیمار به دستگاه نوبت دهی راس ساعت مقرر و دریافت نوبت با کد ملی بیمار یا کد رهگیری
 8.  فراخوان شماره ی پذیرش درج  شده در رسید  نوبت دهی توسط واحد پذیرش و دریافت پرونده 
 9.   فراخوان توسط پزشک معالج (با شماره نوبت پزشک)
 10. مراجعه همراه بیمار به دستگاه نوبت دهی پس از ویزیت و دریافت نوبت خدمات (منشی ، داروخانه ، پانسمان)
 11.   مراجعه همراه بیمار به منشی و تسویه حساب
 12. مراجعه همراه بیماربه داروخانه و دریافت دارو
 13. مراجعه بیمار به اتاق پانسمان در صورت نیاز

   

 

نحوه پذیرش بیماران حاد سوختگی بستری:

 1. مراجعه همراه یا  بیمار سوخته  به واحد پذیرش و تشکیل پرونده سرپایی اورژانس
 2. برای استفاده از خدمات بیمه درمانی داشتن کارت شناسایی معتبر بیمار الزامی است.
 3. گرفتن رضایت درمان از بیمار (بالای 18 سال)  و از ولی قانونی وی (در مورد بیماران زیر 18 سال)
 4. ویزیت توسط پزشک اورژانس
 5. دستور بستری توسط پزشک اورژانس
 6. مراجعه همراه بیمار به واحد پذیرش و تشکیل پرونده بستری جهت بیمار 
 7. گرفتن رضایت درمان وجراحی از بیمار (بالای 18 سال)  و از ولی قانونی وی (در مورد بیماران زیر 18 سال)
 8. ارجاع بیمار به بخش بستری
 9. انجام درمان بیمار
 10. ترخیص بیمار

 

نحوه  پذیرش بیماران ترمیمی جهت ویزیت (مراجعه به درمانگاه) :

 1. مراجعه بیمار به واحد پذیرش و تشکیل پرونده درمانگاه
 2. برای استفاده از خدمات بیمه درمانی داشتن کارت شناسایی معتبر بیمار الزامی است.
 3. مراجعه بیمار با پرونده به منشی درمانگاه و اخذ هزینه ویزیت
 4. ویزیت توسط پزشک معالج
 5. در صورتی که بیمار نیازمند عمل ترمیمی باشد دستور لازم توسط پزشک معالج نوشته می شود.
 6. بیمار با دستور بستری به واحد پذیرش ترمیمی مراجعه می نماید.
 7.  مسئول پذیرش بر اساس دفتر نوبت دهی اولین زمان ممکن را به بیمار اختصاص داده و فرم مخصوص راهنمای بستری را تکمیل می نماید.

 

نحوه پذیرش بیماران ترمیمی بستری  :

 1. مراجعه  بیمار به واحد پذیرش در روز تعیین شده توسط مسئول پذیرش ترمیمی
 2. برای استفاده از خدمات بیمه درمانی داشتن کارت شناسایی معتبر بیمار الزامی است.
 3. ارجاع بیمار به واحد درآمد و مددکاری جهت تعیین وضعیت بیمه ای بیمار
 4. تشکیل پرونده بستری در پذیرش بستری
 5. گرفتن رضایت درمان و جراحی از بیمار (بالای 18 سال) و از ولی قانونی وی (زیر 18 سال)
 6. ارجاع بیمار به بخش بستری
 7. انجام درمان بیمار
 8. ترخیص بیمار

برای آگاهی از آمادگی قبل از عمل  بیماران ترمیمی اینجا را کلیک کنید.

Template settings