نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مقاومت میکروبی (آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال)

مقاومت میکروبی (آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال)
  • آنتی بیوتیک ها در برابر عفونت های ناشی از قارچ ها و یا ویروس هایی مانند آنفولانزا و سرماخوردگی موثر نیستند.
  • استفاده نادرست از این دسته از داروها می تواند منجر به عود بیماری یا مقاومت به این داروها شوند. آنتی بیوتیک های خاص نمی توانند باکتری هایی را که مقاومت آنتی بیوتیکی دارند از بین ببرند و این امر می تواند درمان عفونت های جدی را دشوار کند.
  • مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیک ها باعث ایجاد مقاومت میکروبی می شود. مقاومت میکروبی زمانی رخ می دهد که باکتری ها دیگر به داروهایی که برای کشتن آنها طراحی شده اند پاسخ نمی دهند.

     

     فایل نحوه صحیح مصرف آنتی بیوتیکها

آلبوم

فایل ها

دانلود فایل نحوه صحیح مصرف آنتی بیوتیکها
Template settings