نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

برنامه درمانگاه سوختگی

 
 

* به دلیل برنامه کاری متغیر پزشکان عمومی نام آنها در جدول زمانی درج نشده است.

* پزشکان عمومی مرکز: دکتر علیرضا رفتاری، دکتر نسرین صمدی، دکتر محمد رضا نرمانی، دکتر محمد جواد طاهری.
* ساعت اعلام شده در  جدول برنامه‌ی پزشکان بصورت تقریبی است.
*ساعت شروع به کار درمانگاه 8 صبح است.
 
* درمانگاه شامل سه بخش است:
 
1- ویزیت پزشک عمومی 2- ویزیت جراحی سوختگی 3- ویزیت جراح پلاستیک و ترمیمی
 
***نکات قابل توجه در نوبت دهی اینترنتی:
  • نوبت دهی غیرحضوری در اولویت است.
  • لطفا جهت ویزیت پزشک عمومی  و انجام  پانسمان، نوبت غیر حضوری پزشک عمومی بگیرید.
  • درصورتیکه از طرف پزشک عمومی به جراح متخصص ارجاع شده اید می توانید نوبت اینترنتی پزشک متخصص بگیرید.
  • فقط درصورتی که قبلا توسط جراح متخصص یا فوق تخصص ویزیت شده اید می توانید بصورت اینترنتی نوبت پزشک جراح خود را دریافت نمایید.
  • لطفا جهت کاهش زمان انتظار راس ساعت تعیین شده در درمانگاه حضور یابید. سپس با استفاده از کد ملی یا کد رهگیری نسبت به دریافت نوبت خود از دستگاه نوبت دهی اقدام نمایید و منتظر فراخوان نوبت پذیرش توسط پرسنل پذیرش باشید.

مراجعین محترم لطفا قبل از دریافت نوبت اینترنتی راهنمای نوبت دهی اینترنتی درمانگاه را مطالعه فرمایید.

 

پس از حضور در درمانگاه مراحل زیر انجام میشود:

1- مراجعه  همراه بیمار به دستگاه نوبت دهی راس ساعت مقرر و دریافت نوبت با کد ملی بیمار یا کد رهگیری

2- فراخوان شماره ی پذیرش درج  شده در رسید  نوبت دهی توسط واحد پذیرش و دریافت پرونده  

3-  فراخوان توسط پزشک معالج (با شماره نوبت پزشک)

4- مراجعه همراه بیمار به دستگاه نوبت دهی پس از ویزیت و دریافت نوبت خدمات (منشی ، داروخانه ، پانسمان)

5-  مراجعه همراه بیمار به منشی و تسویه حساب

6-  مراجعه همراه بیماربه داروخانه و دریافت دارو

7- مراجعه بیمار به اتاق پانسمان در صورت نیاز

 

روزهای هفته

 

پزشک عمومی

درمانگاه صبح

(8 - 12)

 

جراح عمومی

درمانگاه صبح

(10:30-9)

 

جراح پلاستیک و ترمیمی

درمانگاه صبح

(12-11)

 

جراح پلاستیک وترمیمی

درمانگاه ظهر

(13-12)

شنبه

دکتر جواد طاهری

دکتر رامین هومند(جراح سوختگی)

دکتر مصطفی ده مرده ئی

 

-

یکشنبه

دکتر علیرضا رفتاری

دکترسیده سمیه موسوی(جراح سوختگی)

دکتر کاوه قناد (11-9)

 

دو شنبه

دکتر نسرین صمدی

دکتر سید حمید صالحی(جراح سوختگی)

دکتر طیب قدیمی

 

سه شنبه

دکتر رضا نرمانی

دکتر حمیدرضا علیزاده(جراح پلاستیک و ترمیمی)

دکترمهدی صبوری (12-10)

 

دگتر سیامک فرخ فرقانی

چهار شنبه

پزشک عمومی

-

دکتر مصطفی ده مرده ئی(12-11)

 

پنج شنبه

پزشک عمومی

 

دکترکاوه قناد (11-9)

 

-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings