نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

برنامه درمانگاه سوختگی

 
 

* به دلیل برنامه کاری متغیر پزشکان عمومی نام آنها در جدول زمانی درج نشده است.

* پزشکان عمومی مرکز: دکتر علیرضا رفتاری، دکتر نسرین صمدی، دکتر محمد رضا نرمانی، دکتر محمد جواد طاهری.
* ساعت اعلام شده در  جدول برنامه‌ی پزشکان بصورت تقریبی است.
*ساعت شروع به کار درمانگاه 8 صبح است.
 
 

 

 

روزهای هفته

 

پزشک عمومی

درمانگاه صبح

(8 - 12)

 

جراح عمومی

درمانگاه صبح

(10:30-9)

 

جراح پلاستیک و ترمیمی

درمانگاه صبح

(12-11)

 

جراح پلاستیک وترمیمی

درمانگاه ظهر

(13-12)

شنبه

پزشک عمومی

دکتر رامین هومند(جراح سوختگی)

دکتر کاوه قناد

 

دکتر مصطفی ده مرده ئی

یکشنبه

پزشک عمومی

دکترکرامت اله ترابی(جراح سوختگی)

دکتر مهدی صبوری

 

دو شنبه

پزشک عمومی

دکتر سید حمید صالحی(جراح سوختگی)

دکتر طیب قدیمی

 

سه شنبه

پزشک عمومی

دکتر حمیدرضا علیزاده(جراح پلاستیک و ترمیمی)

دکترسیامک فرخ فرقانی

 

چهار شنبه

پزشک عمومی

دکتر مهدی صبوری(جراح پلاستیک و ترمیمی)

دکتر مصطفی ده مرده ئی

 

پنج شنبه

پزشک عمومی

دکتر قدیمی (فقط سوختگی های جدید)

 

دکتر کاوه قناد 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings