نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسئول واحد حفاظت فیزیکی

حسام امیری

کارشناس مدیریت

   شماره تماس: (داخلی 240)

شرح وظایف مسئول واحد حفاظت فیزیکی:

 • نظارت و کنترل بر ورود و خروج کالاها، وسایل نقلیه و رفت و آمد افراد
 • امنیت و ایمنی اماکن و تأسیسات، کارکنان، ادارات و تجهیزات
 • آشنایی نگهبان و مسئول انتظامات با حوالجات، فرم‌ها، برگه‌های عبور پرسنل، برگه‌های عبور خودروها
 • نحوه بازرسی پرسنل یا نیروهای پیمانکار و متفرقه در هنگام ورود و خروج افراد و آوردن و بردن کالا
 • بازدید، کنترل، نظارت و حفاظت از مکان‌های مختلف سازمان و اداره
 • گزارش‌نویسی نگهبانی و انتظامات از اتفاقات و جریان‌های پیش آمده
 • آشنایی با سیستم‌ها و تجهیزات الکترونیکی حفاظتی و امنیتی، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی
 • یادگیری اقدامات اولیه فوریتهای پزشکی و کمک‌های اولیه و همچنین اطفاء حریق در موارد ضروری 
 • سرکشی از تمام قسمتهای بیمارستان (بخشهای درمانی،تاسیساتی ، اداری و محیط پیرامونی)
 • سرکشی از سایتهای نگهبانی و نگهبانان در طول شیفت.
 • پیگیری نواقص نگهبانی  و گزارش به مسئول مربوطه
 • اطلاع رسانی مواردی از جمله نزاع و درگیری و ارائه گزارش در کلیه شیفتها  به مسئولین مربوطه
 • پیگیری درگیری های به وجود آمده در بیمارستان از ابتدا تا پایان و تهیه گزارش و صورتجلسه به مسئولین مربوطه
 • جلوگیری از خروج بیماران با لباس بیمارستانی و بدون تسویه حساب
 • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات

دفتر حفاظت فیزیکی: ساختمان درمانی،طبقه همکف، ابتدای ورودی، جنب واحد ترخیص

شماره تماس: (داخلی 240)88770031

 

 
Template settings