نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

ساعت مراجعه :‌ 8-13 روزهای اداری

مکان مراجعه :‌ واحد مدارک پزشکی واقع در انتهای حیاط بیمارستان

شماره تماس : 6-88770031    داخلی 331 و 332

 

 

نحوه گرفتن تصویر برابر اصل مدارک پزشکی جهت پاسخگویی  به مراکز قانونی (پزشکی قانونی و نظام پزشکی و کلانتری  و ....)، بیمه ها ، سایر سازمانها:

 

 • ارسال نامه کتبی از طریق پست یا از طریق حامل نامه مبنی بر درخواست مدارک بیمار
 • دستور مدیریت به مسئول مدارک پزشکی مبنی بر انجام کار
 • ارجاع نامه توسط مسئول مدارک پزشکی به کارشناس مدارک پزشکی
 • تهیه تصویر و  برابر اصل نمودن اوراق توسط کارشناس مدارک پزشکی
 • الصاق نامه روی مدارک برابر اصل شده  در پاکت دربسته و ممهور، قرار دادن آنها توسط کارشناس مدارک پزشکی و تحویل پاکت به آورنده نامه پس از اخذ رسید از وی

 

  نحوه گرفتن  نظریه از پزشکان :

 • مراجعه بیمار همراه با نامه درخواست نظریه در روز و ساعت درمانگاه پزشک معالج
 • اخذ نظریه از پزشک معالج
 • مراجعه به واحد مدارک پزشکی جهت انجام مراحل تکمیلی

 

 

در موارد مراجعه شخصی بیمار یا ولی قانونی  بدون نامه رسمی:

 • چهار روز بعد از ترخیص بیمار به مدارک پزشکی مراجعه نمائید.
 • ساعت ارائه مدارک پزشکی از ساعت 8 تا 13 می باشد.
 • تحویل مدارک پزشکی تنها به خود بیمار یا پدر و مادر، همسر،‌ فرزندان با ارائه شناسنامه بیمار و همراه امکان پذیر است.
 • تحویل مدارک با نامه رسمی از کلانتری، پزشکی قانونی، بیمه و سازمان های معتبر امکان پذیر است.
 • درمورد نامه های درخواست پرونده از طرف بیمه ها و شرکت ها تنها به خود بیمار یا بستگان درجه یک بیمار مدارک ارائه می شود.
 • در مورد بیماران فوتی، خودسوزی یا دیگر سوزی بدون نامه رسمی به هیچ عنوان مدارک داده نمی شود .
 • به کارفرمای بیمار به هیچ وجه مدارک پزشکی ارائه نمی شود.
 • در سایر موارد امکان ارائه مدارک پزشکی امکان پذیر نیست.
 • به افراد غیر مجاز به هیچ عنوان تصاویر مدارک پزشکی ارائه نمی شود.

 

Template settings