نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسئول واحد فیزیوتراپی و کاردرمانی:

هومن قربانی

کارشناس ارشد کاردرمانی

شماره تماس: (داخلی 259 - 258) 

 

شرح وظایف مسئول واحد فیزیوتراپی و کاردرمانی:

هدف از درمان فیزیوتراپی بهبود عملکرد، افزایش دامنه حرکات، افزایش قدرت عضلات، انعطاف عضلات، تحمل عضلات، بهبود زندگی فرد، بهبود وضعیت راه رفتن و در نهایت بهبود عملکرد کلی فرد هست .فیزیوتراپی سوختگی شامل مراقبت‌های بستری و سرپایی پس از آسیب اولیه تا جراحی ترمیمی اسکار است.

کاردرمانی به افراد دارای مشکلات سلامتی (یا چالش هایی از تندرستی) کمک می کند تا دوباره فعالیت های روزانه مهم خود را شروع کنند.

 • تشکیل پرونده جهت بیماران فیزیوتراپی
 • طراحی و برنامه ریزی برای درمان
 • مشاوره و آموزش به بیمار
 •  ارزیابی پیشرفت بیمار
 • ثبت کلیه نکات مربوط به بیمار و مراحل درمان و کلیه وقایع در حین درمان
 • ثبت مراحل درمان
 • جمع آوری وگزارش کلیه آمار درمانی بیماران به مسئول بخش
 • آموزش و توصیه به بیماران یا همراهان آنها
 •  شرکت و همکاری در تیم درمانی بیمارستان جهت رسیدن به هدف درمانی
 • شرکت در بازآموزی‌ها بطور سالیانه و ارائه مدارک مربوطه
 • رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای
 • بررسی و معاینه انفرادی و گروهی نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، نا تواناییها
 • تشخیص محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا بیماری‌ها
 •  تهیه گزارش درمان در پایان آخرین جلسه درمانی جهت ارائه به پزشک ارجاع دهنده
 • اجرای برنامه بهبود کیفیت و مداخلات اصلاحی بطور دائم
 • ارائه خدمات درمانی به بیماران اعم از سرپائی یا بستری
 • حفظ و نگهداری از وسائل و دستگاههای در اختیار

واحد فیزیوتراپی: جنب ساختمان ساختمان اداری(سمت چپ)، طبقه منفی یک

شماره تماس: (داخلی 259-258)

Template settings