نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسیرهای دسترسی به بیمارستان مطهری 

   نزدیکترین واحد اتوبوسرانی، بی آر تی مسیر راه آهن - پایانه افشاری یا پایانه تجریش است  که باید در ایستگاه ظفر پیاده شد سپس وارد خیابان رشید یاسمی شد.
  نزدیکترین خط مترو مسیر کهریزک به تجریش است که در ایستگاه میرداماد پیاده شده و سپس با تاکسی یا سواری  به سمت خیابان ولیعصر و خیابان رشید یاسمی حرکت کرد.
 

  نزدیکترین پایانه تاکسیرانی میدان ونک است، ایستگاه تاکسیرانی میدان ونک در ضلع غربی میدان واقع شده است. نزدیکترین ایستگاه مترو به این پایانه، مترو شهید حقانی و نزدیکترین واحد اتوبوسرانی ایستگاه اتوبوس  ونک_آزادی و بی آر تی میدان ونک  است.

Template settings