نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معاونت فنی مرکز

دکتر حمید رضا علیزاده اطاقور

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

شماره تماس:(داخلی 300) 88770031

 •  

سوابق تحصیلی

  •  پزشکی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی
  •  دکترای تخصصی جراحی عمومی -دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  •  دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
  • دانشیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی، گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، دانشکده پزشکی

 

سوابق اجرائی

 • معاون فنی بیمارستان شهید مطهری
 • معاون آموزشی بخش جراحی مجتمع جراحی مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص)
  قائم مقام مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 •  

شرح وظایف معاون فنی مرکز:

 • آشنایی کامل با برنامه‌های سلامت کشوری و شناخت مسائل منطقه‌ای و اولویت بندی مشکلات
   نظارت بر اجرای بسته های خدمتی ابلاغی از سوی معاونت محترم بهداشت وزارت متبوع
  نظارت (پایش و ارزشیابی) منظم نحوه اجرای خدمات، فرایندها، مراقبتها و دیگر برنامه های حوزه بهداشت در کلیه واحدهای زیر مجموعه در جهت ارتقاء بهره وری
  برگزاری منظم جلسات فنی با گروه ها و واحد های تخصصی در جهت ارتقاء فرآیند های ارائه خدمات
  بررسی گزارش های رسیده از واحد ها درمانی و همکاری در تهیه بازخوراند مناسب در راستای ارتقاء کیفی فعالیت واحد ها
  برنامه ریزی جهت استفاده از همفکری و توان اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، متناسب با بسته های خدمتی ابلاغی و تشکیل جلسات منظم در این خصوص
  برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل مدیریتی و فنی واحدهای زیرمجموعه و هماهنگی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات 
   همکاری در آموزش نیروی انسانی و هدایت و رهبری فعالیت‌های جاری از طریق آموزش بدو خدمت، حین خدمت و باز آموزی‌های توام با نظارت و پایش.
   تطبیق دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی از طریق کمیته‌های علمی و دستورالعمل‌های جدید.دفتر معاون فنی : ساختمان اداری، طبقه دوم

شماره تماس:(داخلی 300) 88770031

Template settings