نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
  • 1402/08/22 - 12:08
  • - تعداد بازدید: 55
  • - تعداد بازدید کنندگان: 51
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و اسناد الکترونیکی سپاس

38360.mp3 برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و اسناد الکترونیکی سپاس

به گزارش روابط عمومی مرکز، روز دوشنبه 22 آبان ماه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت در دفتر ریاست با حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه به ارائه گزارش مربوط به سامانه سپاس پرداخته شد. همچنین مقرر شد در دستورات پرونده های درمانگاه اصلاحاتی صورت گیرد در ادامه جلسه به صدور به موقع معرفی نامه ها تاکید شد و مصوب گردید پرونده های بیماران بستری از واحد مدارک پزشکی خارج نگردد و منشی بخش برای رفع نواقص پرونده به واحد مدارک پزشکی مراجعه نمایند.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,کمیته های بیمارستانی
  • کد خبر : 38360
:
کلیدواژه ها
Template settings