نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
لیست اخبار صفحه :1
گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان شهید مطهری

گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان شهید مطهری

پنجم ماه می مصادف با شانزدهم اردیبهشت، توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان "روز جهانی بهداشت دست" نام گذاری شده است تا افراد در راستای حرکت به سمت "پویش جهانی بهداشت دست" تشویق شوند و با توجه به اهمیت و نقش آن در بهداشت و جلوگیری از انتقال عفونت مراسم روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان شهید مطهری برگزار شد.

Template settings