نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

شماره تماس مستقیم با مسئولین و روابط عمومی مرکز 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

QR code

دکتر مصطفی ده مرده ئی

دکتر علی اصغر کریمی

 

 

ریاست و مدیریت مرکز

 

(در صورت عدم حضور مسئولین در ساعت غیراداری، پیام شما از طریق تلفن گویای دفتر ریاست ضبط خواهد شد)

 

021-88788765

مصطفی عسگریان

روابط عمومی

 

021-88770045

 

رقیه صمیمی

مسئول شکایات

 

021-88770031-36

 

Template settings