نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
 
 

 

ارشد ایمنی بیمار

پریسا زندیانی

کارشناس  پرستاری

 

 
 
 
تعریف ایمنی بیمار 
به گفته‌ی سازمان جهانی بهداشت، ایمنی بیمار، عبارت است از پیشگیری یا کاهش احتمال بروز آسیب‌ها و صدمات مرتبط با مراقبت‌های سلامت، به کمترین حد قابل قبول.
 
اهداف ایمنی بیمار
ایمنی بیمار، تلاش در جهت پیشگیری و کاهش خطرات، خطاها و آسیب‌هایی است که در حین ارائه‌ی خدمات سلامت، برای بیماران ایجاد می‌شود. اساس ایمنی بیمار، بهبود مداوم بر پایه‌ی یادگیری از خطاها و وقایع ناگوار می‌باشد.
اصول اولیه ایمنی بیمار در 9 راه حل ایمنی بیمار ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی گنجانده شده است.

 (9) راه حل ایمنی بیمار مطابق با توصیه سازمان جهانی بهداشت به شرح ذیل می باشد:

 1. توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی
 1. توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا
 1. ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار
 1. انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار
 1. کنترل غلظت محلول های الکترولیت
 1.  اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات
 1.  اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها
 1. استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات
 1. بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی
   
فعالیت های واحد ایمنی بیمار    
• دریافت ثبت و بررسی خطاها و محاسبه شاخص ها
• برگزاری جلسات RCA   
• برگزاری واکراندهای مدیریتی ایمنی
• بررسی پرونده های بستری مجدد
• آموزش پرسنل در حیطه ایمنی بیمار
• بررسی ریسک خطاها با رویکرد پیشگیرانه
 
شاخص های ایمنی بیمار
1. شاخص سقوط بیمار
2. شاخص زخم بستر
3. شاخص عوارض بیهوشی
4. شاخص عوارض جراحی
5. شاخص سوختگی با کوتر
6. عوارض انتقال خون
7. ترومبوز وریدی پس از جراحی
8. میزان ترومای تولد - ترومای نوزادی
9. میزان ترومای تولد - ترومای مادری
10. میزان رعایت بهداشت دست ها
11. میزان عفونت بیمارستانی
12. درصد خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا آسیب
 
دستورالعمل های ایمنی بیمار
• دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار 
• دستورالعمل پیشگیری از سقوط بیمار 
• دستورالعمل تزریقات ایمن 
• دستورالعمل جراحی ایمن 
• دستورالعمل اخذ رضایت آگاهانه از بیمار 
• دستورالعمل تضمین صحت دارویی 
• دستورالعمل داروهای هشدار بالا 
• دستورالعمل داروهای با اسامی و اشکال مشابه 
• دستورالعمل داروهای حیات‌بخش و ضروری 
• دستورالعمل پیشگیری از زخم فشاری 
• دستورالعمل پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله‌ها 
• دستورالعمل برقراری ارتباطات در حین تحویل بیماران 
• دستورالعمل بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

 

 
 
Template settings