نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

برنامه بهبود کیفیت، مجموعه‌ای از فعالیت‌های متمرکز است که برای نظارت بر فرایندها، تجزیه و تحلیل و بهبود کیفیت آن‌ها، طراحی شده است تا نتایج مراقبت‌های سلامت در یک سازمان را بهتر سازد.

معرفی واحد بهبود کیفیت کمیته های بیمارستانی عملکرد بهبود کیفیت گزارش تصویری
Template settings