نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس علی سلطانی

شماره تماس: (داخلی304) 88770031

 

 

شرح وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی

 

 • نظارت بر تعمیرات دستگاهها و تجهیزات پزشکی .
 • نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی ها .
 • نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاههای تکنیک و لوتکنیک .
 • جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری و تعمیرات .
 • آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و تجهیزات و دستگاههای پزشکی .
 • تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه ها و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی .
 • تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده از طرف اداره تجهیزات .
 • نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها .
 • نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی و ارجاع موارد تخلف شرکت به دانشگاه .
 • بازدید از دستگاههای موجود در مراکز(نگهداری پیشگیرانه) .
 • تهیه و ارائه طرحهای تجهیزات پزشکی با فلوچارت مربوط .
 • نظارت بر فاکتورهای ارائه شده توسط شرکت ها .
 • نظارت بر پیش فاکتورها و فاکتورهای خرید ارائه شده توسط شرکت .
 • عضویت و حضور در کمیته تجهیزات پزشکی .
 • هماهنگی لازم جهت گذراندن دوره های کارورزی دانشجویان رشته های مهندسی پزشکی .
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .
 • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .
 • انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد . 

 

دفتر تجهیزات پزشکی ساختمان اداری،طبقه اول، راهروی سمت راست

 

شماره تماس: (داخلی 304)-88770031 

Template settings